رویدادهای نجومی مهم سال 1400

با پایان سال 1399، قرن چهاردهم هجری شمسی نیز به پایان می‌رسد و با آغاز قرنی جدید، انتظار تحولی گسترده در همه بخشهای زندگی خود داریم. در روز پایانی سال 1399 و قرن چهاردهم نگاهی به رویدادهای نجومی مهم سال 1400 می‌اندازیم.

البته شاید اکنون برخی از شما دورخیز کردید که به آغاز قرنی جدید اعتراض کنید. البته همه می‌دانیم که در ماه‌های اخیر بحث این موضوع به قدری داغ شد که مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم وارد معرکه شد و بیانیه صادر کرد. همانطور که در بیانیه موسسه تقویم هم نوشته شده، در عرف، هر قرن با سال یک شروع می‌شود. اما در نجوم سال صفر معنی و کاربرد خود را دارد و هر تقویمی دارای سال صفر و حتی سال منفی است. بنابراین برای بررسی وقایع نجومی از روش مرسوم نجومی استفاده کرده و آغاز قرن پانزدهم را همزمان با آغاز سال 1400 هجری شمسی گرامی می‌داریم.

حال نگاهی به رخدادهای نجومی آسمان در سال 1400 می‌اندازیم. هرچند که شاید بتوان سال 1400 را سال چندان پرباری از نظر رویدادهای مهم قابل پیشبینی نجوم ندانست. مگر اینکه پدیده‌های غیرقابل‌پیشبینی مانند دنباله‌دارها و بارش‌ها و دیگر اجرام آسمانی که ناگهان در آسمان ظاهر می‌شوند، آب و رنگی به آسمان بدهند.

زمانهای درج شده برای رخدادهای زیر همگی با قالب 24 ساعته هستند. در فصل‌های بهار و تابستان زمان‌ها بر اساس زمان تابستانی ایران و در فصل‌های پاییز و زمستان بر اساس زمان استاندارد ایران هستند. در رخدادهای بارش شهابی، نسا مخفف نرخ ساعتی سمت‌الراسی است.

یکی از جلوه‌های زیبای آسما هلال ماه همراه با زمین‌تاب است. بیهرین زمان برای مشاهده زمین‌تاب چند روز قبل و بعد از ماه نو است.

زهره در 7 آبان به حداکثر کشیدگی شرقی خود می‌رسد. در این زمان در آسمان شامگاهی بسیار درخشان و چشمگیر است. البته هفته‌ها قبل و بعد از رسیدن به حداکثر کشیدگی زهره همچنان درخشان و مالک آسمان شامگاهی خواهد بود.

 

بهار

شنبه 30 اسفند 1399 : ساعت 13:07 لحظه اعتدال بهاری. آغاز سال نوی شمسی و آغاز بهار در نیم‌کره شمالی.

یکشنبه 8 فروردین : ساعت 23:19 لحظه وقوع ماه کامل.

دوشنبه 23 فروردین : ساعت 7:02 لحظه وقوع ماه نو.

پنجشنبه 2 اردی‌بهشت : اوج بارش شهابی شلیاقی با نسا 20 شهاب.

سه‌شنبه 7 اردی‌بهشت : ساعت 8:03 لحظه وقوع ماه کامل.

پنجشنبه 16 اردی‌بهشت : اوج بارش شهابی اتا-دلوی با نسا 30 شهاب در نیم‌کره شمالی.

سه شنبه 21 اردی‌بهشت : ساعت 23:31 لحظه وقوع ماه نو.

دوشنبه 27 اردی‌بهشت : حداکثر کشیدگی شرقی عطارد با جدایی 22 درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان شامگاهی.

چهارشنبه 5 خرداد : ساعت 15:44 لحظه وقوع ماه بدر.

چهارشنبه 5 خرداد : ماه‌گرفتگی کامل. از ایران قابل مشاهده نیست.

پنجشنبه 20 خرداد : ساعت 15:26 لحظه وقوع ماه نو.

پنجشنبه 20 خرداد : خورشیدگرفتگی حلقوی. از ایران قابل مشاهده نیست.

دوشنبه 31 خرداد : ساعت 7:51 لحظه انقلاب تابستانی.

 

تابستان

پنجشنبه 3 تیر : ساعت 23:10 لحظه وقوع ماه کامل.

یکشنبه 13 تیر : حداکثر کشیدگی غربی عطارد با جدایی 21.6 درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان بامدادی.

شنبه 19 تیر : ساعت 5:37 لحظه وقوع ماه نو.

شنبه 2 مرداد : ساعت 7:07 لحظه وقوع ماه کامل.

چهارشنبه 6 مرداد : اوج بارش شهابی دلتا-دلوی با نسا 20 شهاب.

دوشنبه 11 مرداد : زحل در مقابله.

یکشنبه 17 مرداد : ساعت 18:29 لحظه وقوع ماه نو.

پنجشنبه 21 مرداد : اوج بارش شهابی برساووشی با نسا 60 شهاب.

پنجشنبه 28 مرداد : مشتری در مقابله.

یکشنبه 31 مرداد : ساعت 16:34 لحظه وقوع ماه کامل.

سه‌شنبه 16 شهریور : ساعت 5:28 لحظه وقوع ماه نو.

سه‌شنبه 23 شهریور : نپتون در مقابله.

سه‌شنبه 23 شهریور : حداکثر کشیدگی شرقی عطارد با جدایی 26.8 درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان شامگاهی.

سه‌شنبه 30 شهریور : ساعت 4:26 لحظه وقوع ماه کامل.

چهارشنبه 31 شهریور : ساعت 23:44 لحظه اعتدال پاییزی.

 

پاییز

چهارشنبه 14 مهر : ساعت 14:35 لحظه وقوع ماه نو.

پنجشنبه 15 مهر : اوج بارش شهابی اژدهایی با نسا 10 شهاب.

چهارشنبه 28 مهر : ساعت 18:27 لحظه وقوع ماه کامل.

پنجشنبه 29 مهر : اوج بارش شهابی جباری با نسا 20 شهاب.

دوشنبه 3 آبان : حداکثر کشیدگی غربی عطارد با جدایی 18.4 درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان بامدادی.

جمعه 7 آبان : حداکثر کشیدگی شرقی زهره با جدایی 47 درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده زهره در آسمان شامگاهی.

پنجشنبه 13 آبان : اوج بارش شهابی ثوری با نسا 5 تا 10 شهاب.

جمعه 14 آبان : ساعت 00:45 لحظه وقوع ماه نو.

جمعه 14 آبان : اورانوس در مقابله.

چهارشنبه 26 آبان : اوج بارش شهابی اسدی با نسا 15 شهاب.

جمعه 28 آبان : ساعت 12:29 لحظه وقوع ماه کامل.

جمعه 28 آبان : ماه‌گرفتگی جزئی. از ایران قابل رویت نیست.

شنبه 13 آذر : ساعت 11:14 لحظه وقوع ماه نو.

شنبه 13 آذر : خورشیدگرفتگی کلی. از ایران قابل مشاهده نیست.

دوشنبه 22 آذر : اوج بارش شهابی جوزایی با نسا 120 شهاب.

یکشنبه 28 آذر : ساعت 8:07 لحظه وقوع ماه کامل.

سه‌شنبه 30 آذر : اوج بارش شهابی دُبّی با نسا 5 تا 10 شهاب.

سه شنبه 30 آذر : ساعت 19:10 لحظه انقلاب زمستانی.

 

زمستان

دوشنبه 13 دی : اوج بارش شهابی ربع با نسا 40 شهاب.

جمعه 17 دی : حداکثر کشیدگی شرقی عطارد با جدایی 19.2 درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان شامگاهی.

سه‌شنبه 28 دی : ساعت 3:29 لحظه وقوع ماه کامل.

سه‌شنبه 12 بهمن : ساعت 9:18 لحظه وقوع ماه نو.

چهارشنبه 27 بهمن : ساعت 20:29 لحظه وقوع ماه کامل.

چهارشنبه 27 بهمن : حداکثر کشیدگی غربی عطارد با جدایی 26.3 درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان بامدادی.

چهارشنبه 11 اسفند : ساعت 21:08 لحظه وقوع ماه نو.

جمعه 27 اسفند : ساعت 10:50 لحظه وقوع ماه کامل.

یکشنبه 29 اسفند : ساعت 18:54 لحظه اعتدال بهاری.

منبع

  

مقارنه‌های سال 1400

مقارنه‌های جدول زیر علاوه بر اینکه نشان می‌دهند در چه تاریخی منظره‌های مناسبی برای عکاسی نجومی وجود دارد، می‌تواند وضعیت سیارات در آسمان را نیز نشان دهد. همچنین برای کسانی که می‌خواهند موقعیت سیارات را در آسمان پیدا کنند می‌تواند راهنمای خوبی باشد.

تاریخجرم اولجرم دومجدایی
9 فروردینعطاردنپتون1 درجه و 23 دقیقه کمانی
17 فروردینماهزحل3 درجه و 57 دقیقه کمانی
18 فروردینماهمشتری4 درجه و 23 دقیقه کمانی
28 فروردینماهمریخ7 دقیقه کمانی
13 اردیبهشتماهزحل4 درجه و 9 دقیقه کمانی
15 اردیبهشتماهمشتری4 درجه و 36 دقیقه کمانی
23 اردیبهشتماهزهره42 دقیقه کمانی
23 اردیبهشتماهعطارد2 درجه و 8 دقیقه کمانی
26 اردیبهشتماهمریخ1 درجه و 28 دقیقه کمانی
8 خردادزهرهعطارد25 دقیقه کمانی
10 خردادماهزحل4 درجه و 10 دقیقه کمانی
11 خردادماهمشتری4 درجه و 37 دقیقه کمانی
22 خردادماهزهره1 درجه و 28 دقیقه کمانی
24 خردادماهمریخ2 درجه و 48 دقیقه کمانی
6 تیرماهزحل4 درجه و 2 دقیقه کمانی
7 تیرماهمشتری4 درجه و 27 دقیقه کمانی
17 تیرماهعطارد3 درجه و 45 دقیقه کمانی
21 تیرماهزهره3 درجه و 15 دقیقه کمانی
21 تیرماهمریخ3 درجه و 46 دقیقه کمانی
22 تیرزهرهمریخ29 دقیقه کمانی
2 مردادماهزحل3 درجه و 48 دقیقه کمانی
4 مردادماهمشتری4 درجه و 10 دقیقه کمانی
19 مردادماهمریخ4 درجه و 17 دقیقه کمانی
20 مردادماهزهره4 درجه و 17 دقیقه کمانی
28 مردادعطاردمریخ4 دقیقه کمانی
30 مردادماهزحل3 درجه و 42 دقیقه کمانی
31 مردادماهمشتری3 درجه و 57 دقیقه کمانی
18 شهریورماهعطارد6 درجه و 31 دقیقه کمانی
19 شهریورماهزهره4 درجه و 4 دقیقه کمانی
26 شهریورماهزحل3 درجه و 45 دقیقه کمانی
27 شهریورماهمشتری3 درجه و 57 دقیقه کمانی
17 مهرماهزهره2 درجه و 51 دقیقه کمانی
22 مهرماهزحل3 درجه و 56 دقیقه کمانی
23 مهرماهمشتری4 درجه و 8 دقیقه کمانی
12 آبانماهعطارد1 درجه و 13 دقیقه کمانی
17 آبانماهزهره1 درجه و 6 دقیقه کمانی
19 آبانماهزحل4 درجه و 6 دقیقه کمانی
20 آبانماهمشتری4 درجه و 21 دقیقه کمانی
12 آذرماهمریخ41 دقیقه کمانی
16 آذرماهزهره1 درجه و 52 دقیقه کمانی
17 آذرماهزحل4 درجه و 11 دقیقه کمانی
18 آذرماهمشتری4 درجه و 28 دقیقه کمانی
8 دیزهرهعطارد4 درجه و 13 دقیقه کمانی
10 دیماهمریخ56 دقیقه کمانی
14 دیماهعطارد3 درجه و 7 دقیقه کمانی
14 دیماهزحل4 درجه و 11 دقیقه کمانی
16 دیماهمشتری4 درجه و 27 دقیقه کمانی
9 بهمنماهمریخ2 درجه و 24 دقیقه کمانی
11 بهمنماهعطارد7 درجه و 34 دقیقه کمانی
14 بهمنماهمشتری4 درجه و 19 دقیقه کمانی
24 بهمنزهرهمریخ6 درجه و 34 دقیقه کمانی
8 اسفندماهزهره8 درجه و 44 دقیقه کمانی
8 اسفندماهمریخ3 درجه و 31 دقیقه کمانی
9 اسفندماهعطارد3 درجه و 43 دقیقه کمانی
10 اسفندماهزحل4 درجه و 17 دقیقه کمانی
11 اسفندعطاردزحل41 دقیقه کمانی
21 اسفندزهرهمریخ3 درجه و 59 دقیقه کمانی

 

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

مقارنه نادر مشتری و زحل در انقلاب زمستانی؛ آخرین رویداد بزرگ نجومی قرن

اول دی مصادف با انقلاب زمستانی و آغاز زمستان در نیم‌کره شمالی است. ستاره‌شناسان چندین …

دیدگاهتان را بنویسید