رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399

در جدول رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399 نسبت به دو ماه قبل تغییراتی ایجاد کرده‌ایم. اولین تغییر حذف زمان طلوع/غروب ماه و خورشید است. بر این اساس که صفحه جدیدی در سایت مجله علمی نجومی اورانوس تحت عنوان آسمان ارومیه اضافه شده، بنابراین این زمانها از جدول حذف شده‌اند. در کل با توجه به اینکه تعداد فراوانی از مخاطبان گرامی رویدادهای نجومی ماه، از دیگر شهرهای دور یا نزدیک هستند، درج این زمان برای شهری خاص خیلی مفید نبود. امیدواریم که به زودی بتوانیم زمانهای نجومی (طلوع/غروب ماه، خورشید و سیارات) را برای همه شهرهای ایران ارائه کنیم.

بخش دیگری که از رویدادیهای نجومی آسمان حذف شده مقدار فاز ماه است. در عوض تاریخ تقویم هجری قمری درج شده که همان کاربرد را دارد و هر منجمی با دیدن این تاریخ فاز ماه و کاهشی یا افزایشی بودن هلال را خواهد دانست.

صورت فلکی عوا

 

رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399

دوشنبه 1 اردیبهشت20 آوریل 202026 شعبان 1441 
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
سیارک پالاس این روزها در بهترین وضعیت رصد سحرگاهی قرار دارد. این سیارک از قدر 9.7 می‌درخشد. مشاهده آن با دوربین دوچشمی سخت است اما با تلسکوپهای کوچک (قطر بیش از 70 میلیمتر) راحت‌تر می‌توان آن را رصد کرد.
14:24رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.7 درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز 1.3 درجه شرقی است.
23:43ماه در دورترین فاصله از زمین برابر با 406382 کیلومتر قرار دارد.

 

سه‌شنبه 2 اردیبهشت21 آوریل 202027 شعبان 1441 
22:34مقارنه ماه و عطارد. ماه در 3.5 درجه‌ای جنوب عطارد

 

چهارشنبه 3 اردیبهشت22 آوریل 202028 شعبان 1441 
0:15کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و عطارد. ماه در 3.4 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی عطارد است.
اوج بارش شهابی شلیاقی. نسا در شرایط ایده‌آل 18 شهاب در ساعت. این بارش بیش از 2600 سال است که رصد می‌شود و منشا آن دنباله‌دار C/1861G1 Thatcher است.

 

پنج‌شنبه 4 اردیبهشت23 آوریل 202029 شعبان 1441 
زحل این روزها در بهترین وضعیت رصد سحرگاهی قرار دارد. با قدر 0.6 با چشم غیرمسلح به‌راحتی دیده می‌شود.
6:56ماه نو.
8:55مقارنه ماه و اورانوس. ماه در 4.7 درجه‌ای جنوب اورانوس است.
15:26کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و اورانوس. ماه در 3.9 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس است.

 

جمعه5 اردیبهشت24 آوریل 202030 شعبان 1441 
7:10مقارنه ماه و خوشه پروین. ماه در 7.8 درجه‌ای جنوب خوشه پروین است.

 

شنبه6 اردیبهشت25 آوریل 20201 رمضان 1441 
پایان فعالیت بارش شهابی شلیاقی
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
5:50کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دبران. ماه در 2.9 درجه‌ای شمال شمال غربی اورانوس است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 21:40 است، زمانی که جدایی‌شان 6.3 درجه است.

6:52مقارنه ماه و ستاره دبران. ماه در 3 درجه‌ای شمال دبران است.

 

یکشنبه7 اردیبهشت26 آوریل 20202 رمضان 1441 
2:18آغاز حرکت رجعی و اقامت شرقی پلوتو. با قدر 14.3 با تلسکوپهای بزرگتر از 15 سانتیمتر قابل مشاهده است.
4:26ستاره سماک رامح در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر 0.1- در آسمان است.
17:39مقارنه خورشید و اورانوس. اورانوس در 0.5 درجه‌ای جنوب خورشید است.
21:26مقارنه ماه و زهره. ماه در 6.4 درجه‌ای جنوب زهره است.

 

دوشنبه8 اردیبهشت27 آوریل 20203 رمضان 1441 
1:23اورانوس در دورترین فاصله از زمین برابر با 3113.22 میلیون کیلومتر قرار دارد.
22:20ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
7:08مقارنه ماه و ستاره میو-جوزا. ماه در 0.5 درجه‌ای شمال این ستاره است.
7:02کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره میو-جوزا. ماه در 0.5 درجه‌ای شمال این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 23:42 (یا کمی قبل‌تر) است، زمانی که جدایی‌شان 5.1 درجه است.

 

سه‌شنبه9 اردیبهشت28 آوریل 20204 رمضان 1441 
18:53زهره با قدر 4.5- در بیشترین درخشندگی.
19:53میل ماه برابر با 23.9 درجه است. این شمالی‌ترین میل ماه در این ماه قمری است.

 

چهارشنبه10 اردیبهشت29 آوریل 20205 رمضان 1441 
8:47مقارنه سیارک جونو و ستاره گاما-سنبله. جونو در 6.3 درجه‌ای شمال این ستاره است.
20:06رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7.2 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 2.7 درجه جنوبی است.
12:54مقارنه ماه و ستاره “راس پیکر پیشین” (آلفا-جوزا). ماه در 8.7 درجه‌ای جنوب این ستاره است.
17:35کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره راس پیکر پسین (بتا-جوزا). ماه در 4.9 درجه‌ای جنوب این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 20:25 است، زمانی که جدایی‌شان 5 درجه است.

19:05مقارنه ماه و ستاره “راس پیکر پسین” (بتا-جوزا). ماه در 4.9 درجه‌ای جنوب این ستاره است.

 

پنجشنبه11 اردیبهشت30 آوریل 20206 رمضان 1441 
16:59مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در 1.7 درجه‌ای شمال این خوشه است.
17:59کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در 1.6 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 20:59 است، زمانی که جدایی‌شان 1.9 درجه است.

 

جمعه12 اردیبهشت1 مه 20207 رمضان 1441 
1:09تربیع اول.
6:48مقارنه عطارد و اورانوس. عطارد در 0.3 درجه‌ای جنوب اورانوس
8:21کمترین جدایی زاویه‌ای بین عطارد و اورانوس. ماه در 0.3 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس است. به دلیل حضور در کنار خورشید غیرقابل رویت هستند.
23:49رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 8.3 درجه (6.4 درجه غربی و 5.3 درجه جنوبی) می‌رسد.

 

شنبه13 اردیبهشت2 مه 20208 رمضان 1441 
7:37مقارنه ماه و قلب الاسد. ماه در 3.3 درجه‌ای شمال قلب الاسد.
8:37کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره قلب الاسد. ماه در 3.3 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 2:37 است، زمانی که جدایی‌شان 5.6 درجه است.

20:20عطارد در دورترین فاصله از زمین برابر با 198.65 میلیون کیلومتر قرار دارد.

 

یکشنبه14 اردیبهشت3 مه 20209 رمضان 1441 
آغاز فعالیت بارش شهابی اتا-شلیاقی. اوج بارش شنبه 20 اردیبهشت با نسا 3 شهاب در ساعت خواهد بود.

 

دوشنبه15 اردیبهشت4 مه 202010 رمضان 1441 
23:51کمترین جدایی زاویه‌ای بین مریخ و ستاره دلتا-جدی. مریخ در 0.9 درجه‌ای شمال شمال غربی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 3:21 است، زمانی که جدایی‌شان 0.9 درجه است.

9:49مقارنه مریخ و ستاره دلتا-جدی. مریخ در 1 درجه‌ای شمال این ستاره است.
12:24رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.6 درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 3.1 درجه غربی است.

 

سه‌شنبه16 اردیبهشت5 مه 202011 رمضان 1441 
1:58مقارنه خارجی عطارد. عطارد در 0.1 درجه‌ای جنونب جنوب شرقی خورشید است.
2:44حداکثر درخشندگی عطارد. عطارد از قدر 2.3- می‌درخشد اما به دلیل نزدیکی به خورشید قابل مشاهده نیست.
3:19دنباله دار C/2017 T2 (قدر 8.1) در نزدیکترین فاصله از خورشید برابر با 241.61 میلیون کیلومتر قرار دارد.
3:46مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در 1.5 درجه‌ای شمال این ستاره است.
4:42کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در 1.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو بسیار نزدیک به افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 4:21 است، زمانی که جدایی‌شان 1.4 درجه است.

9:28مقارنه ستاره آلفا-میزان. این ستاره (قدر 2.8) نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است.
20:21مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل. ماه در 7 درجه‌ای شمال این ستاره است.

 

چهارشنبه17 اردیبهشت6 مه 202012 رمضان 1441 
6:51ماه در نزدیکترین فاصله از زمین برابر با 359741 کیلومتر قرار دارد.
اوج بارش شهابی اتا-دلوی. در شرایط ایده‌آل نسا این بارش 70 شهاب در ساعت است.

 

پنجشنبه18 اردیبهشت7 مه 202013 رمضان 1441 
11:38کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در 2.8 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:18 است، زمانی که جدایی‌شان 5.2 درجه است.

10:43مقارنه ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در 2.9 درجه‌ای شمال این ستاره است.
15:16ماه کامل.

 

جمعه19 اردیبهشت8 مه 202014 رمضان 1441 
16:21کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره کسی-عقرب. ماه در 1.1 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 21:31 است، زمانی که جدایی‌شان 3.7 درجه است.

15:53مقارنه ماه و ستاره کسی-عقرب. ماه در 1.1 درجه‌ای شمال این ستاره است.
15:39کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در 4.1 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 21:39 است، زمانی که جدایی‌شان 5.6 درجه است.

14:20مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در 4.2 درجه‌ای شمال این ستاره است.

 

شنبه20 اردیبهشت9 مه 202015 رمضان 1441 
2:01مقارنه ماه و ستاره قلب العقرب. ماه در 5.7 درجه‌ای شمال این ستاره است.
5:01کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره قلب العقرب. ماه در 5.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
اوج بارش شهابی اتا-شلیاقی. نسا این بارش در بهترین شرایط حدود 3 شهاب در ساعت است.

 

یکشنبه21 اردیبهشت10 مه 202016 رمضان 1441 
مقارنه صورت فلکی میزان. این صورت فلکی نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است.
8:50عطارد در کمترین فاصله از خورشید برابر با 46 میلیون کیلومتر است.
13:29ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.

 

دوشنبه22 اردیبهشت11 مه 202017 رمضان 1441 
0:04مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در 0.9 درجه‌ای شمال این ستاره است.
0:28کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در 0.9 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
0:39اقامت غربی سیارک پالاس (قدر 9.5). با تلسکوپهای قطر بزرگتر از 70 میلیمتر قابل مشاهده است.
10:44میل ماه برابر با 24- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.
12:07اقامت غربی زحل (قدر 0.5). با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.
17:13مقارنه عطارد و خوشه پروین. عطارد در 3.1 درجه‌ای جنوب خوشه پروین است.
22:30رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 6.9 درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم 2.2 درجه شمالی  است.

 

سه‌شنبه23 اردیبهشت12 مه 202018 رمضان 1441 
17:54مقارنه ماه و ستاره پی-قوس. ماه در 3.1 درجه‌ای جنوب این ستاره است.
17:54کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره پی-قوس. ماه در 3.1 درجه‌ای جنوب این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 0:34 است، زمانی که جدایی‌شان 5.4 درجه است.

3:26کمترین جدایی زاویه‌ای بین عطارد و خوشه پروین. ماه در 3 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این خوشه است. به دلیل نزدیکی به خورشید قابل مشاهده نیستند.
11:48کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و پلوتو. ماه در 1.7 درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 4:18 است، زمانی که جدایی‌شان 3.7 درجه است.

11:11مقارنه ماه و پلوتو. ماه در 1.8 درجه‌ای جنوب این سیاره است.
15:04مقارنه ماه و مشتری. ماه در 2.5 درجه‌ای جنوب این ستاره است.
15:42کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مشتری. ماه در 2.5 درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:52 است، زمانی که جدایی‌شان 5.8 درجه است.

 

چهارشنبه24 اردیبهشت13 مه 202019 رمضان 1441 
21:40کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زحل. ماه در 3.1 درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 1:20 است، زمانی که جدایی‌شان 3.7 درجه است.

21:30مقارنه ماه و زحل. ماه در 3.1 درجه‌ای جنوب این سیاره است.
9:53اقامت غربی زهره (قدر 4.4-). درخشانترین جرم آسمان شامگاهی و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.
معادله زمان (اختلاف بین ساعت آفتابی و ساعت عقربه‌ای) امروز بیشینه و برابر با 3 دقیقه و 38 ثانیه است. امروز خورشید خیلی زود (ساعت 13:00) از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد.

 

پنجشنبه25 اردیبهشت14 مه 202020 رمضان 1441 
2:20دنباله دار C/2017 T2 (قدر 8.1) در درخشانترین وضعیت. با تلسکوپ بزرگتر از 70 م.م قابل مشاهد است.
13:10رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.8 (5.7 درجه شرقی و 5.3 درجه شمالی) می‌رسد.
18:33تربیع آخر ماه
پایان فعالیت بارش شهابی اتا-شلیاقی
22:20اقامت غربی مشتری (قدر 2.4-). ساعتی پس از نیمه‌شب طلوع می‌کند و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

 

جمعه26 اردیبهشت15 مه 202021 رمضان 1441 
17:38کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در 1.8 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 2:38 است، زمانی که جدایی‌شان 5.9 درجه است.

16:59مقارنه ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در 1.9 درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.
5:40مقارنه ماه و مریخ. ماه در 3.6 درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
11:13کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مریخ. ماه در 3.1 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:23 است، زمانی که جدایی‌شان 5.3 درجه است.

 

یکشنبه28 اردیبهشت17 مه 202023 رمضان 1441 
19:56مقارنه ماه و نپتون. ماه در 4.7 درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
21:51کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون. ماه در 4.6 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 3:41 است، زمانی که جدایی‌شان 5.6 درجه است.

9:51مقارنه عطارد و ستاره دبران. عطارد در 7.3 درجه‌ای جنوب دبران است. به دلیل نزدیکی به خورشید قابل رویت نیستند.
17:56رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.8 درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز 2 درجه شرقی است.

 

دوشنبه29 اردیبهشت18 مه 202024 رمضان 1441 
9:14کمترین جدایی زاویه‌ای بین زحل و مشتری. مشتری در 4.7 درجه‌ای غرب جنوب غربی زحل است. در این زمان به علت نور خورشید قابل مشاهده نیستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:24 است، زمانی که جدایی‌شان 4.7 درجه است.

12:48ماه در دورترین فاصله از زمین برابر با 405494 کیلومتر است.

 

 

چهارشنبه31 اردیبهشت20 مه 202026 رمضان 1441 
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
21:23مقارنه ماه و اورانوس. ماه در 4.3 درجه‌ای جنوب این سیاره است.
22:50کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و اورانوس. ماه در 4.2 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

 

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

رویدادهای نجومی تیر 1399

اطلاع از رویدادهای نجومی آسمان تیر 1399 چندین روز یا هفته قبل از وقوع آنها …

دیدگاهتان را بنویسید