وضعیت رویت هلال شوال 1443

وضعیت رویت هلال ماه شوال المکرّم سال 1443 هجری قمری در غروب روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1401 هجری شمسی برابر با 29 ماه رمضان ‌المبارک 1443 هجری قمری و مطابق با اول ماه مِه (می) 2022 میلادی به صورت زیر است.

نقشه رویت هلال شوال 1443

 • هلال در محدوده منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می‌شود.
 • هلال در محدوده منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی (مكانی و جوّی) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.
 • هلال در محدوده منحنی«ج» : با ابزار نوری (دوربین‌های دوچشمی قوی و تلسكوپ) قابل رویت است و مشاهده آن با چشم عادی، محتمل است.
 • هلال در محدوده منحنی«د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.


وضعیت رصدی هلال : همان‌گونه که در نقشه دیده می‌شود، هلال ماه شوال المکرّم 1443 هجری قمری در غروب روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1401 ، در اکثر مناطق قارّه‌های آمریکای شمالی، نیمه‌ی شمالی آمریکای جنوبی و شمال غرب آفریقا، در صورت مساعد بودن شرایط جوّی، با چشم غیرمسلّح قابل رویت است. همچنین هلال شوال 1443 در بخش‌هایی از مرکز آمریکای جنوبی، شمال و مرکز آفریقا، اروپا و غرب خاورمیانه از جمله شبه جزیره عربستان، کشور یمن، جنوب و جنوب غربی ایران و نیمه جنوبی عراق با چشم مسلّح قابل رویت است. بنابراین:

 

 • اگر در تعیین اوّل ماه، ضابطه « اشتراک در شب » مبنا قرار گیرد، در این صورت چنانچه شهادت عدول از مناطقِ قابل رویت با چشم مسلّح [مخصوصاً غـرب آفریقا، برزیل و آرژانتین] اقامه شود بر رصد هلال، در این فرض برای که مقلّدین مراجع معظّمی [همچون: حضرات آیات عظام: نوری همدانی (دامت برکاته) و فاضـل لنکرانی (رضوان الله تعالی علیه)] که قائل به چنین مبنایی می‌باشند، روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه سال 1401 ، اوّل ماه شوّال المکرّم سال 1443 هجری قمری و عید سعید فطر خواهد بود. نسبت به مقلّدین مراجع معظّمی [مانند: حضرات آیات عظام: خوئی، صافی گلپایگانی و میرزا جواد تبریزی (رضوان الله تعالی علیهم) و سیّد صادق روحانی (دامت برکاته)] که قائل به «اشتراک در شب» همراه با لزوم رویت هلال با چشم عادی می‌باشند؛ هم اگر شهادت عدول از مناطقِ قابل رویت با چشم غیرمسلّح [در غـرب آفریقا (شامل: نیجر، مالی و سنگال)، برزیل و آرژانتین] اقامه شود بر رصد هلال، حتماً برای این عزیزان هم روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه، اوّل ماه شوّال المکرّم و عید سعید فطر خواهد بود.

 

 • همچنین اگر در تعیین اوّل ماه، ضابطه «اشتراک در بیش از نیمی از شب همراه با لزوم رویت هلال با چشم عادی» مبنا قرار گیرد، در این صورت نیز چنانچه شهادت عدول از مناطقِ قابل رویت [کشورهایی همچون: نیجر، مالی و سنگال که در بیش از نیمی از شب ( 51% ) با تهران اشتراک در شب دارند] اقامه شود بر رصد هلال با چشم عادی در غروب روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت، در این فرض هم برای مقلّدین حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (دامت برکاته) که قائل به چنین مبنایی می‌باشد، روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه سال 1401 ، اوّل ماه شوّال المکرّم خواهد بود. شایان ذکر است اگر هلال ماه در «نیامی» پایتخت کشور آفریقایی نیجر و مناطق شرقی اطراف آن با چشم عادی رویت شرعی شود و این مهم، ثابت و گزارش گردد؛ در آن صورت، چنین گزارشی برای تمام مقلّدین حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (مدّ ظلّه العالی) در هر کجای ایران که ساکن باشند، کافی و اثبات کننده اوّل ماه و عید سعید فطر خواهد بود.

 

 • علاوه بر این، اگر «کفایت رویت هلال با دوربین و تلسکوپ در مناطق قریب الافق» ملاک تعیین اوّل ماه باشد، به دلیل قابل رویـت بودن هلال با چـشم مـسلّح در بخش‌هایی از جنوب و جنوب غربی ایران ، در این حالت هم برای مقلّدین مراجع معظّمی [همچون حضرات آیات عظام: بهجت (أعلی الله مقامه الشریف)، محفوظی و مقام معظّم رهبری (دامت برکاتهما)] که قائل به چنین مبنایی هستند، روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ، اوّل ماه شوّال المکرّم و عید سعید فطر خواهد بود، چنانکه تقویم رسمی کشور نیز بر همین اساس تنظیم شده است.

 

 • و أمّا اگر در تعیین اوّل ماه، « لزوم رویت هلال با چشم عادی در مناطق قریب الافق » مبنا قرار داده شود؛ در این صورت چنانکه پیش‌تر هم اشاره شد، به دلیل غیر ممکن بودن رویت هلال با چشم عادی در غروب روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت در ایران، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، برای بزرگانی همانند: حضرات آیات عظام: مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، سبحانی، سیستانی، دوزدوزانی (أدام الله أظلالهم) و … و مقلّدین آن بزرگواران، در خاورمیانه خصوصاً ایران و عراق روز سه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی، اوّل ماه شوّال المکرّم سال 1443 هجری قمری و عید سعید فطر خواهد بود و نگارنده ناچیز، این پیشبینی مبتنی بر قواعد علمی و تجربیّات رصدی را مسلّم و قطعی دانسته و کوچک‌ترین تردیدی در تحقّق آن ندارم.

 

* نکته: در تمامی اوقات و زمانهای ذکر شده در این مقاله، ساعت تابستانی لحاظ نشده است *

هلال یکشنبه شوال

 

 

مشخّصات هلال ماه شوّال المکرّم سال 1443 هجری قمری

* برخی از مشخّصه‌های هلالِ ماه شـوّال المکرّم سال 1443 هجری قمری در غروب روز یکشنبه یازدهم و دوشنبه دوازدهم اردیبهشت¬ماه سال 1401 هجری شمسی در افق شهر مقدّس قم عبارتند از :

زمان مقارنه ماه و خورشید به وقت رسمی ایران: ساعت 23 و 59 دقیقه شامگاه شنبه دهم اردیبهشت ماه 1401 مطابق با 28 ماه رمضان المبارک 1443 و برابر با  30 آوریل 2022 میلادی

مشخّصه‌های هلالیک­شنبه 11 اردیبهشت دو­شنبه 12 اردیبهشت
دقیقهساعتدقیقهدرجهدقیقهساعتدقیقهدرجه
لحظه غروب خورشید(براساس محاسبات5118  5118  
لحظه غروب خورشید(براساس رصد)        
سمت خورشید در لحظه غروب خورشید  11289  33289
سمت ماه در لحظه غروب خورشید  10286  49283
اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید  0103  4305-
زاویة جدایی ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید  0408  1719
ارتفاع هلال در لحظه غروب خورشید  3906  3617
لحظه غروب ماه3619  3620  
عرض دایرة البروجی ماه00- درجه و 29 دقیقة قوسی00+ درجه و 37 دقیقة قوسی
مکث ماه در لحظه غروب خورشید40 دقیقة زمانی99 دقیقه
سن هلال در لحظه غروب خورشید18 ساعت و 53 دقیقة زمانی42 ساعت و 54 دقیقة زمانی
درصد سطح روشن ماه در لحظه غروب خورشید0.61%3.60%
فاصله ماه در لحظه غروب خورشید398863.33 کیلومتر401488.68 کیلومتر

 

لازم به ذکر است: هلال شام‌گاه دوشنبه دوازدهم اردیبهشت، بدون شکّ مطوّق خواهد بود و چنانکه پیش‌تر کراراً یادآوری شد، طوق‌دار بودن هلال به هیچ وجه دلیل بر دو شبه بودن هلال نیست و چنین حکمی [که تطوّق، دلیل بر آن باشد که شب قبل (یعنی شام‌گاه یکشنبه یازدهم اردیبهشت)، هلال با چشم عادی قابل رویت بوده است] هیچ پایه و اساس علمی ندارد؛ چراکه شرایط و مشخّصه‌های هلال از شبی تا شب دیگر بسیار متغیّر است.

 

نکته: با خضوع در پیشگاه مقدّس همه مراجع معظّم تقلید (أدام الله أظلالهم و کثّر الله أمثالهم) ، جهت رعایت احترام آن اعزّه، این مخلوق ناچیز به هنگام نام بردن از آن بزرگواران، از ترتیب سنّی استفاده می‌نمایم.

درباره ی سیدعلی میرسالاری

مطلب پیشنهادی

رویت هلال ماه شوال 1445

وضعیت رویت هلال ماه شوال المکرم سال 1445 هجری قمری

وضعیت رویت هلال ماه شوال المکرم سال 1445 هجری قمری در غروب روز سه‌شنبه بیست …

2 دیدگاه

 1. با سلام
  ممنون از سایت خوب تان و مخصوصا اطلاع رسانی کیفیت رویت پذیری هلال در نقاط مختلف دنیا
  شاید بد نباشد که هر بار که از ماه بحث می کنید زمان دقیق مقارنه را هم بیان فرمایید شاید بعضی مبنایشان خروج ماه از محاق حقیقی خورشید باشد
  مثلا عید فطر امسال ۱۴۴۳ طبق این مبنا یک شنبه خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید