رویدادهای نجومی تیر 1399

اطلاع از رویدادهای نجومی آسمان تیر 1399 چندین روز یا هفته قبل از وقوع آنها در برنامه ریزی برای رصد یا عکاسی از آنها مفید و حتی ضروری است.

رویدادهایی که غ‌ق‌م (غیر قابل مشاهده) درج شده‌اند، به این معنی است که در آن لحظه به دلیل حضور خورشید یا زیر افق قرار داشتن جرم مورد نظر قابل مشاهده نیستن اما ممکن است ساعاتی قبل یا بعد با کمی تغییر در وضعیتشان قابل مشاهده باشند. در چنین مواقعی برخی رخدادها مانند مقارنه ممکن است هنوز ارزش رصدی یا عکاسی داشته باشند.

تقویم نجومی تیر 1399

 

یکشنبه 1 تیر21 ژوئن 202029 شوال 1441 
2:14انقلاب تابستانی. طولانی‌ترین روز سال (14 ساعت و 45 دقیقه).
8:55ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
11:09:58اوج کسوف حلقوی. مراحل حلقوی از خاک ایران مشاهده نمی‌شود. جزئیات در خبر مربوطه.
11:12ماه نو
21:48کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و میو-جوزا. غ‌ق‌م
21:55مقارنه ماه و میو-جوزا. غ‌ق‌م

 

 

دوشنبه 2 تیر22 ژوئن 202030 شوال 1441 
8:29میل ماه برابر با 24.1 درجه است. این شمالی‌ترین میل ماه در این ماه قمری است.
8:58مقارنه دنباله‌دار SWAN C/2020 F8 و خورشید. غ‌ق‌م
9:40کمترین جدایی زاویه‌ای ماه و عطارد. غ‌ق‌م
10:30رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 5.1 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 1.6 درجه جنوبی است.
10:42مقارنه 3.5 درجه‌ای ماه و عطارد. غ‌ق‌م
 آغاز فعالیت بارش عوایی. اوج بارش در 7 تیر.
2:23مقارنه 9 درجه‌ای ماه و ستاره کستور. غ‌ق‌م
5:56کمترین جدایی زاویه‌ای (5.2 درجه) ماه و پولوکس. غ‌ق‌م
5:57مقارنه 5.2 درجه‌ای ماه و پواوکس. غ‌ق‌م

 

سه‌شنبه 3 تیر23 ژوئن 20201 ذی‌القعده 1441 
8:28عطارد در بیشتر فاصله از خورشید برابر با 69.82 میلیون کیلومتر قرار دارد.
17:26نپتون با قدر 7.9 در اقامت شرق و آغاز حرکت رجوعی.
 بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
5:13کمترین جدایی زاویه‌ای (1.3 درجه شمالی) ماه و خوشه کندوی عسل. غ‌ق‌م

در ساعت 22:33 با جدایی 5.1 فابل مشاهده‌اند.

5:05مقارنه 1.3 درجه‌ای ماه و خوشه کندوی عسل. غ‌ق‌م

 

چهارشنبه4 تیر24 ژوئن 20202 ذی‌القعده 1441 
0:12زهره در اقامت غربی و پایان حرکت رجوعی. غ‌ق‌م

 

پنجشنبه5 تیر25 ژوئن 20203 ذی‌القعده 1441 
20:00مقارنه 3.8 درجه‌ای ماه و قلب الاسد. غ‌ق‌م
22:57کمترین جدایی زاویه‌ای (3.4 درجه) ماه و قلب الاسد. غ‌ق‌م

 

جمعه6 تیر26 ژوئن 20204 ذی‌القعده 1441 
0:55دنباله‌دار 2P/Encke در کمترین فاصله از خورشید برابر با 5.37 میلیون کیلومتر قرار دارد.
21:36رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.2 درجه (3 درجه غربی و 6.5 درجه جنوبی) می‌رسد.

 

شنبه7 تیر27 ژوئن 20205 ذی‌القعده 1441 
8:02دنباله‌دار 2P/Encke به درخشانترین وضعیت می‌رسد. قدر 5.3
 اوج بارش عوایی
21:28مقارنه (6.1 درجه شمالی) سیارک جونو و ستاره گاما-سنبله.
 سیارک جنون با قدر 10.5 در بهترین وضعیت رصد شامگاهی.
23:05رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.8 درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 1.9 درجه غربی است.

 

یکشنبه8 تیر28 ژوئن 20206 ذی‌القعده 1441 
2:33ستاره لامبدا-قوس در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر 2.8 در آسمان است.
12:46تربیع اول ماه.
20:55دیرهنگام‌ترین غروب خورشید سال.
18:06کمترین جدایی زاویه‌ای (2 درجه) ماه و گاما-سنبله. غ‌ق‌م

در 22:46 با جدایی 2.5 درجه قابل مشاهده‌اند.

15:18مقارنه 2.3 درجه‌ای ماه و گاما-سنبله. غ‌ق‌م

 

دوشنبه9 تیر29 ژوئن 20207 ذی‌القعده 1441 
3:53عطارد در کمترین فاصله از زمین برابر با 83.76 میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م
11:40مقارنه 7.2 درجه‌ای ماه و سماک اعزل. غ‌ق‌م

 

سه‌شنبه10 تیر30 ژوئن 20208 ذی‌القعده 1441 
3:29ستاره نسر واقع در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر صفر در آسمان است.
8:00ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با 368987 کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م

 

چهارشنبه11 تیر1 ژوئیه 20209 ذی‌القعده 1441 
5:46کمتریم جدایی زاویه‌ای (4 درجه) ماه و آلفا-میزان. غ‌ق‌م

در 2:16 با جدایی 3.4 درجه قابل مشاهده‌اند.

4:45مقارنه 2.7 درجه‌ای ماه و آلفا-میزان. غ‌ق‌م
3:18سیارک وستا در دورترین فاصله از زمین برابر با 532.35 میلیون کیلومتر قرار دارد.
7:16عطارد در مقارنه درونی. در 4.5 درجه‌ای جنوب خورشید. غ‌ق‌م

 

پنجشنبه12 تیر2 ژوئیه 202010 ذی‌القعده 1441 
9:36مقارنه 4.1 درجه‌ای ماه و دلتا-عقرب. غ‌ق‌م
10:42کمترین جدایی زاویه‌ای (1 درجه) ماه و دلتا-عقرب. غ‌ق‌م

در 3:02 با جدایی 6.4 درجه قابل مشاهده‌اند.

11:11مقارنه 1 درجه‌ای ماه و کسی-عقرب. غ‌ق‌م
11:32کمترین جدایی زاویه‌ای (1 درجه) ماه و کسی-عقرب. غ‌ق‌م

در 3:22 با جدایی 5.6 درجه قابل مشاهده‌اند.

 پایان فعالیت بارش عوایی.
20:18مقارنه 5.8 درجه‌ای ماه و قلب العقرب. غ‌ق‌م

 

جمعه13 تیر3 ژوئیه 202011 ذی‌القعده 1441 
0:27کمترین جدایی زاویه‌ای (5.4 درجه) ماه و قلب العقرب.
 آغاز فعالیت بارش آلفا جدی. اوج بارش در 9 مرداد.

 

شنبه14 تیر4 ژوئیه 202012 ذی‌القعده 1441 
7:47ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.
12:54خورشید در بیشترین فاصله از زمین برابر با 15.1 میلیون کیلومتر قرار دارد.
19:37مقارنه 0.9 درجه‌ای ماه و لامبدا-قوس. غ‌ق‌م
19:57کمترین جدایی زاویه‌ای (0.9 درجه) بین ماه و لامبدا-قوس. غ‌ق‌م

در 21:47 با جدایی 1.3 درجه قابل مشاهده‌اند.

 

یکشنبه15 تیر5 ژوئیه 202013 ذی‌القعده 1441 
0:53مقارنه (با جدایی 2 دقیقه و 31 ثانیه) خورشید و وستا. غ‌ق‌م
1:13وستا با قدر 7.8 در درخشانترین حالت قرار دارد. غ‌ق‌م
6:04میل ماه برابر با 24.1- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.
8:59خسوف نیم‌سایه‌ای. غ‌ق‌م
9:15ماه کامل.
13:45صورت فلکی قوس در مقابله. این صورت فلکی تمام شب در آسمان خواهد بود.
13:51کمترین جدایی زاویه‌ای (3.2 درجه جنوبی) ماه و پی-قوس. غ‌ق‌م

در 21:41 با جدایی 6.2 درجه قابل مشاهده‌اند.

13:44مقارنه ماه و پی-قوس با جدایی 3.2 درجه.

 

دوشنبه16 تیر6 ژوئیه 202014 ذی‌القعده 1441 
2:06مقارنه ماه و مشتری با جدایی 2.7 درجه جنوبی. غ‌ق‌م
3:08مقارنه ماه و پلوتو با جدایی 2 درجه جنوبی. غ‌ق‌م
3:34کمترین جدایی (2.7 درجه) بین ماه و مشتری.
4:16کمترین جدایی (2 درجه) بین ماه و پلوتو.
13:57کمترین جدایی (2.7 درجه) بین ماه و زحل. غ‌ق‌م

در 5:37 با جدایی 6 درجه قابل مشاهده‌اند.

13:31مقارنه ماه و پلوتو با جدایی 2.7 درجه جنوبی. غ‌ق‌م
10:30رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 5.1 درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم 3.3 درجه شمالی است.

 

سه‌شنبه17 تیر7 ژوئیه 202015 ذی‌القعده 1441 
14:51پالاس در مقابله. با قدر 9.2 تمام شب قابل مشاهده است.

 

چهارشنبه18 تیر8 ژوئیه 202016 ذی‌القعده 1441 
12:09کمترین جدایی زاویه‌ای (1.9 درجه) بین ماه و دلتا-جدی. غ‌ق‌م

در 5:19 با جدایی 4.1 درجه قابل مشاهده‌اند.

11:12مقارنه ماه و دلتا-جدی با جدایی 2 درجه. غ‌ق‌م
5:47پی-قوس در مقابله. این ستاره با قدر 2.9 تمام شب قابل مشاهده است.
16:22زهره با قدر 4.5- در بیشترین درخشندگی در آسمان سحرگاهی.

 

پنجشنبه19 تیر9 ژوئیه 202017 ذی‌القعده 1441 
16:44رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.5 (3.7 درجه شرقی و 6.5 درجه شمالی) می‌رسد.

 

جمعه20 تیر10 ژوئیه 202018 ذی‌القعده 1441 
2:02مقارنه عطارد و میو-جوزا با جدایی 3.9 درجه. غ‌ق‌م
13:22مقارنه ماه و نپتون با جدایی 4.7 درجه. غ‌ق‌م
19:14زهره در بیشترین فاصله از خورشید برابر با 108.94 میلیون کیلومتری قرار دارد.

 

 

 

شنبه21 تیر110 ژوئیه 202019 ذی‌القعده 1441 
15:43کمترین جدایی زاویه‌ای (4.4 درجه)بین ماه و نپتون. غ‌ق‌م

در 0:33 با جدایی 7 درجه قابل مشاهده‌اند.

1:58پلوتو با قدر 14.3 به درخشانترین حالت خود می‌رسد.
7:03رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.8 درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز 2.1 درجه شرقی است.
8:06پالاس با قدر 9.2 به درخشانترین حالت خود می‌رسد.
17:24پالاس در کمترین فاصله از زمین برابر با 382.83 میلیون کیلومتری قرار دارد.

 

 

یکشنبه22 تیر12 ژوئیه 202020 ذی‌القعده 1441 
0:53کمترین جدایی زاویه‌ای (2.6 درجه) بین ماه و مریخ. غ‌ق‌م

در 1:03 با جدایی 2.6 درجه قابل مشاهده‌اند.

22:42مقارنه ماه و مریخ با جدایی 2.8 درجه.
2:48سرس از قدر 7.9 در اقامت غربی و آغاز حرکت رجوعی.
4:56کمترین جدایی زاویه‌ای (2.6 درجه) بین دبران و زهره.
11:16مقارنه زهره و دبران با جدایی 1 درجه. غ‌ق‌م
 آغاز فعالیت بارش شهابی دلتا-دلوی. اوج بارش در 9 مرداد.

 

دوشنبه23 تیر13 ژوئیه 202021 ذی‌القعده 1441 
0:02ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با 404061 کیلومتری قرار دارد.
0:24کمترین جدایی زاویه‌ای (5.5 درجه) بین جونو و گاما-سنبله. غ‌ق‌م

در 0:14 با جدایی 5.5 درجه قابل مشاهده‌اند.

4:00تربیع آخر ماه.
6:11پلوتو در کمترین فاصله از زمین برابر با 4945.35 میلیون کیلومتری قرار دارد.

 

سه‌شنبه24 تیر14 ژوئیه 202022 ذی‌القعده 1441 
13:40مشتری در مقابله. تمام شب با قدر 2.8- قابل مشاهده است.
14:33مشتری با قدر 2.8- در بیشترین درخشندگی.

 

چهارشنبه25 تیر15 ژوئیه 202023 ذی‌القعده 1441 
17:28مقارنه ماه و اورانوس با جدایی 4.2 درجه. غ‌ق‌م
19:10کمترین جدایی زاویه‌ای (4 درجه) بین ماه و اورانوس. غ‌ق‌م

در 2:20 با جدایی 5.9 درجه قابل مشاهده‌اند.

14:28مشتری در کمترین فاصله از زمین برابر با 619.23 میلیون کیلومتری قرار دارد.
18:50پلوتو با قدر 14.3 در مقابله قرار دارد و تمام شب قابل مشاهده است.

 

پنجشنبه26 تیر16 ژوئیه 202024 ذی‌القعده 1441 
6:00مقارنه ماه و خوشه پروین با جدایی 7.5 درجه.

 

جمعه27 تیر17 ژوئیه 202025 ذی‌القعده 1441 
3:13کمترین جدایی زاویه‌ای (3 درجه) بین ماه و دبران. غ‌ق‌م

در 4:03 با جدایی 3.1 درجه قابل مشاهده‌اند.

4:57مقارنه ماه و دبران با جدایی 3.2 درجه.
9:14کمترین جدایی زاویه‌ای (2.8 درجه) بین ماه و زهره. غ‌ق‌م

در 5:44 با جدایی 3.1 درجه قابل مشاهده‌اند.

12:44مقارنه ماه و زهره با جدایی 2.9 درجه. غ‌ق‌م
 آغاز فعالیت بارش برساووشی. اوج بارش در 23 مرداد.

 

شنبه28 تیر18 ژوئیه 202026 ذی‌القعده 1441 
18:52کمترین جدایی زاویه‌ای (2.8 درجه) بین عطارد و میو-جوزا. غ‌ق‌م

در 5:32 با جدایی 2.9 درجه قابل مشاهده‌اند.

 قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
17:06ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.

 

یکشنبه29 تیر19 ژوئیه 202027 ذی‌القعده 1441 
3:53مقارنه ماه و میو-جوزا با جدایی 0.7 درجه.
3:56کمترین جدایی زاویه‌ای (0.7 درجه) بین ماه و میو-جوزا. غ‌ق‌م

در 5:26 با جدایی 1.3 درجه قابل مشاهده‌اند.

7:00مقارنه ماه و عطارد با جدایی 3.4 درجه. غ‌ق‌م
5:57کمترین جدایی زاویه‌ای (3.4 درجه) بین ماه و عطارد. غ‌ق‌م

در 5:47 با جدایی 3.4 درجه قابل مشاهده‌اند.

10:30رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 5.4 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 1.1 درجه جنوبی است.
16:23میل ماه برابر با 24.1 درجه است. این شمالی‌ترین میل ماه در این ماه قمری است.

 

دوشنبه30 تیر20 ژوئیه 202028 ذی‌القعده 1441 
9:17مقارنه ماه و کستور با جدایی 8.5 درجه. غ‌ق‌م
13:30کمترین جدایی زاویه‌ای (4.7 درجه) بین ماه و پولوکس. غ‌ق‌م
15:30مقارنه ماه و پولوکس با جدایی 4.8 درجه. غ‌ق‌م
22:03ماه نو

 

سه‌شنبه31 تیر21 ژوئیه 202029 ذی‌القعده 1441 
4:02زحل با قدر 0.1 در مقابله و تمام شب قابل مشاهده است.
6:43زحل با قدر 0.1 به درخشنده‌ترین حالت خود می‌رسد.
7:09زحل در کمترین فاصله از زمین برابر با 1345.59 میلیون کیلومتری قرار دارد.
12:20مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل با جدایی 1.8 درجه. غ‌ق‌م
13:28کمترین جدایی زاویه‌ای (1.8 درجه) بین ماه و خوشه کندوی عسل. غ‌ق‌م

 

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399

در جدول رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399 نسبت به دو ماه قبل تغییراتی ایجاد کرده‌ایم. اولین …

دیدگاهتان را بنویسید