رویدادهای آسمان در مهر 1398

توضیح: ساعتها همگی برحسب ساعت رسمی ایران و به شکل 24 ساعته هستند.

 

دوشنبه 1 مهر :

 • میل ماه در ساعت 05:22 برابر با 22.7 درجه است. این بیشترین میل ماه در این ماه قمری است.
 • ماه در ساعت 10:12 در گره صعودی قرار دارد. در این زمان طول دایرة‌البروجی ماه صفر و رو به افزایش است.
 • ساعت 11:21 اعتدال پاییزی رخ می‌دهد. در اعتدال پاییزی خورشید بر روی استوای سماوی قرار دارد و طول روز و شب برابرند.

سه شنبه 2 مهر :

 • سیارک وستا در ساعت 23:40 در اقامت شرقی است و متوقف می‌شود و حرکت رجعی را آغاز می‌کند. با قدر 6.9 توسط چشم غیر مسلح قابل رویت نیست و حداقل به دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک برای دیدن آن نیاز دارید.
 • مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. در ساعت 23:46 جدایی زاویه‌ای این دو 0 درجه است و اختفا رخ می‌دهد اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعت 02:26 روز بعد می‌توانید آنها را با جدایی 1.8 درجه مشاهده کنید.

چهارشنبه 3 مهر :

 • قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

پنجشنبه 4 مهر :

 • مقارنه ماه و ستاره قلب‌الاسد (پرنورترین ستاره صورت‌فلکی اسد) در ساعت 12:46. در زمان مقارنه جدایی این دو 2.7 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر از این زمان در ساعت 05:36 با جدایی 4.9 درجه قابل مشاهده هستند.
 • دنباله‌دار آفریکانو در ساعت 19:01 به حداکثر درخشندگی از قدر 9.6 می‌رسد. در این زمان برای چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست و توسط دوربین دوچشمی به سختی شاید بتوان آن را دید، با استفاده از تلسکوپهای کوچک با قطر بیش از 70 سانتی‌متر می‌توان آن را بهتر دید.

جمعه 5 مهر :

 • دنباله‌دار آفریکانو در ساعت 14:20 در کمترین فاصله از زمین برابر با 73.9 میلیون کیلومتر است

 

شنبه 6 مهر :

 • مقارنه ماه و مریخ در ساعت 03:38. در زمان مقارنه جدایی این دو 3.7 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
 • ماه در ساعت 05:46 در کمترین فاصله از زمین برابر با 357944 کیلومتر قرار دارد.
 • مقارنه عُطارد و ستاره سماک‌اعزل (پرنورترین ستاره صورت فلکی سنبله) در ساعت 21:28. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
 • ماه نو در ساعت 21:57. در این زمان ماه مابین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و بنابراین قابل مشاهده نیست.

 

یکشنبه 7 مهر :

 • صورت فلکی حوت در مقابله با خورشید قرار دارد و در نیمه شب از نصف‌النهار ناظر عبور میکند بنابراین بهترین زمان برای رصد آن در آسمان شب است.
 • رخگرد عرضی ماه در ساعت 11:05 به مقدار چشمگیر 6.5 درجه جنوبی می‌رسد و قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز بربرا با 2.8 درجه شرقی است.
 • مقارنه ماه و زهره در ساعت 17:42. در زمان مقارنه جدایی این دو 3.4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
 • مقارنه ماه و ستاره سماک‌اعزل (پرنورترین ستاره صورت فلکی سنبله) در ساعت 23:30. در زمان مقارنه جدایی این دو 6.8 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.

 

دوشنبه 8 مهر :

 • مقارنه ماه و عُطارِد در ساعت 01:31. در زمان مقارنه جدایی این دو 5.7 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.

 

چهارشنبه 10 مهر :

 • شروع فعالیت بارش شهابی جباری. این بارش روز دوشنبه 21 مهر به اوج می‌رسد که در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 25 شهاب در ساعت داشت.
 • رخگرد ماه در ساعت 14:12 به مقدار چشمگیر 8.6 درجه می‌رسد (رخگرد طولی 7.4 درجه شرقی و رخگرد عرضی 4.5 درجه جنوبی).
 • پلوتو در ساعت 16:14 در اقامت غربی است و حرکت رجعی آن پایان می‌یابد. پلوتو بسیار کم‌نور است (قدر 14.3) و برای مشاهده آن تلسکوپ بزرگتر از 150 سانتی‌متری نیاز دارید.
 • بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
 • مقارنه زهره و ستاره سماک‌اعزل (پرنورترین ستاره صورت فلکی سنبله) در ساعت 22:56. در زمان مقارنه جدایی این دو 3.1 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.

 

پنجشنبه 11 مهر :

 • مقارنه ماه و قلب‌العقرب (پرنورترین ستاره صورت‌فلکی عقرب) در ساعت 05:44. در زمان مقارنه جدایی این دو 7.3 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر از این زمان در ساعت 20:04 روز قبل با جدایی 10.3 درجه قابل مشاهده هستند.
 • عطارد در ساعت 09:42 در بیشترین فاصله از خورشید برابر با 69.82 میلیون کیلومتر قرار دارد.

 

جمعه 12 مهر :

 • مقارنه ماه و مشتری در ساعت 01:04. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر از این زمان در ساعت 21:04 روز قبل با جدایی 2.6 درجه قابل مشاهده هستند.
 • رخگرد طولی ماه در ساعت 01:06 به مقدار چشمگیر 7.9 درجه شرقی می‌رسد که موجب می‌شود دریای بحران‌ها در دید کاملی قرار بگیرد. رخگرد عرضی نیز برابر با 2.6 درجه جنوبی است.

 

شنبه 13 مهر :

 • زحل در این روزها در بهترین وضعیت رصدی عصرگاهی قرار دارد. قدر آن 0.5 و برای چشم غیرمسلح به‌راحتی قابل مشاهده است.
 • میل ماه در ساعت 19:33 برابر با 22.8- درجه است. این جنوبی‌ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.
 • تربیع اول ماه در ساعت 20:18.
 • ماه در ساعت 22:16 در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه‌ کاهش است

 

یکشنبه 14 مهر :

 • مقارنه ماه و زحل در ساعت 01:30. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.7 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر از این زمان در ساعت 22:50 روز قبل با جدایی 1.6 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و پلوتو در ساعت 10:57. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.5 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعد‌تر از این زمان در ساعت 19:37 با جدایی 3.7 درجه قابل مشاهده هستند.
 • آغاز فعالیت بارش اژدهایی. اوج این بارش سه‌شنبه 16 مهر خواهد بود. تعداد شهابهای بارش نیز هر سال متفاوت است.

 

سه‌شنبه 16 مهر :

 

پنجشنبه 18 مهر :

 • آغاز فعالیت بارش شهابی دلتا ارابه‌رانی. این بارش روز شنبه 20 مهر به اوج می‌رسد که در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 2 شهاب در ساعت داشت.
 • پایان فعالیت بارش شهابی اژدهایی.
 • اوج بارش شهابی ثوری جنوبی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 5 شهاب در ساعت داشت.
 • ماه در ساعت 21:03 در بیشترین فاصله از زمین برابر با 405827 کیلومتر است.

 

جمعه 19 مهر :

 • مقارنه ماه و نپتون در ساعت 03:42. در زمان مقارنه جدایی این دو 4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر از این زمان در ساعت 03:32 با جدایی 4 درجه قابل مشاهده هستند.

 

شنبه 20 مهر :

 • اوج بارش شهابی دلتا ارابه‌رانی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 2 شهاب در ساعت داشت.
 • پلوتو در این روزها در بهترین وضعیت رصدی عصرگاهی قرار دارد. قدر آن 14.3 و با تلسکوپهای بزرگتر از 15 سانتی‌متری میتوان آن را مشاهده کرد.

 

یکشنبه 21 مهر :

 • رخگرد عرضی ماه در ساعت 09:00 به مقدار چشمگیر 6.6 درجه شمالی می‌رسد و قطب شمال ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز برابر با 1.8 درجه غربی است.

دوشنبه 22 مهر :

 • ماه بدر در ساعت 00:39 رخ می‌دهد. زمین بین ماه و خورشید قرار دارد و ماه در تمام طول شب در آسمان است.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی اپسیلون جوزایی. این بارش روز جمعه 29 مهر به اوج می‌رسد که در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 3 شهاب در ساعت داشت.

 

جمعه 26 مهر :

 • پایان فعالیت بارش شهابی دلتا ارابه‌رانی.
 • اوج بارش شهابی اپسیلون جوزایی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 3 شهاب در ساعت داشت.

 

شنبه 27 مهر :

 • آغاز فعالیت بارش شهابی اسد اصغری. این بارش روز پنجشنبه 2 آبان به اوج می‌رسد که در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 2 شهاب در ساعت داشت.

 

یکشنبه 28 مهر :

 • رخگرد رخگرد طولی ماه در 02:18 به مقدار چشمگیر 6.1 درجه غربی می‌رسد و بنابراین دهانه گریمالدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 0.6 درجه شمالی است.
 • حداکثر کشیدگی عصرگاهی عطارد در ساعت 07:17. بهترین زمان برای رصد عطارد. جدایی زاویه‌ای خورشید و عطارد برابر با 25 درجه است.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی ثوری شمالی. این بارش روز سه‌شنبه 21 آبان به اوج می‌رسد که در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 5 شهاب در ساعت داشت.
 • ماه در ساعت 11:04 در گره صعودی قرار دارد. در این زمان طول دایرة‌البروجی ماه صفر و رو به افزایش است.
 • میل ماه در ساعت 11:37 برابر با 22.9 درجه است. این بیشترین میل ماه در این ماه قمری است.

 

دوشنبه 29 مهر :

 • اوج بارش شهابی جباری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 25 شهاب در ساعت داشت.
 • تربیع آخر ماه در ساعت 16:10.

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

رویدادهای نجومی خرداد 1399

رویدادهایی که غ‌ق‌م (غیر قابل مشاهده) درج شده‌اند، به این معنی است که در آن …

دیدگاهتان را بنویسید