وضعیت رویت هلال ماه شعبان المعظّم 1442 هجری قمری

وضعیت رویت هلال ماه شعبان المعظّم 1442 هجری قمری در غروب روز ­شنبه بیست و سوّم اسفند­ماه 1399 هجری شمسی برابر با 29 رجب ‌المرجّب 1442 هجری قمری ( براساس تقویم رسمی کشور ) و مطابق با 13 مارس 2021 میلادی

شعبان 1442 

هلال در محدودة منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می شود.

هلال در محدودة منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی ( مكانی و جوّی ) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدودة منحنی«ج» : با ابزار نوری ( دوربین های دوچشمی قوی و تلسكوپ ) قابل رؤیت می باشد و مشاهدة آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدودة منحنی«د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

وضعیت رصدی هلال : همان‌گونه که در نقشه دیده می‌شود، هلال ماه شعبان 1442 هجری قمری در غروب روز ­شنبه بیست و سوّم اسفند­ماه 1399 ، در هیچ­یک از قارّه­‌های جهان حتّی با چشم مسلّح قابل رویت نیست. بنابراین، مطابق با هیچ مبنای فقهی، امکان اوّل ماه بودن روز یک­شنبه بیست و چهارم اسفند وجود ندارد و البته در همین راستا با رویت شدن هلال با چشم عادی در غروب روز یک­شنبه، بدون تردید برای همة مراجع معظّم تقلید ( کثّر الله أمثالهم ) و مقلّدین آن­ها، روز دو­شنبه بیست و پنجم اسفند­ماه، اوّل ماه شعبان المعظّم سال 1442 هجری قمری خواهد بود.وضعیت رویت هلال ماه شعبان المعظّم 1442 هجری قمری در غروب روز یک­شنبه بیست و چهارم اسفند­ماه 1399 هجری شمسی برابر با 30 رجب ‌المرجّب 1442 هجری قمری ( براساس تقویم رسمی کشور ) و مطابق با 14 مارس 2021 میلادی

شعبان 1442

هلال در محدودة منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می شود.

هلال در محدودة منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی ( مكانی و جوّی ) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدودة منحنی«ج» : با ابزار نوری ( دوربین های دوچشمی قوی و تلسكوپ ) قابل رؤیت می باشد و مشاهدة آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدودة منحنی« د » : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

 

وضعیت رصدی هلال : چنان­که نقشة فوق نیز به روشنی گویای آن است، هلال ماه شعبان المعظّم 1442 هجری قمری در غروب روز ­ بیست و چهارم اسفند­ماه 1399 ، در اکثر مناطق کرة زمین خصوصاً خاورمیانه به سهولت با چشم عادی قابل رویت است و بر همین اساس، مطابق با آراء فقهی تمامی فقهای بزرگوار ( کثّر الله أمثالهم ) ، روز دو­شنبه بیست و پنجم اسفند ، برای عموم مراجع عظام تقلید ( دامت برکاتهم ) بلا استثناء و مقلّدین آن­ها در خاورمیانه و مناطق دورتر ، اوّل ماه شعبان المعظّم 1442 هجری قمری خواهد بود.

 

مشخّصات هلال ماه شعبان المعظّم 1442 هجری قمری

* برخی از مشخّصه‌های هلالِ ماه شعبان المعظّم 1442 در غروب روز شنبه بیست و سوّم و یک­شنبه بیست و چهارم اسفند 1399 در افق شهر مقدّس قم عبارتند از :

زمان مقارنة ماه و خورشید به وقت رسمی ایران: ساعت 13 و 52 دقیقة بعد از ظهر روز ­شنبه بیست و سوّم اسفند­ماه 1399 مطابق با 29 رجب المرجّب 1442 ( طبق تقویم رسمی ) و برابر با 13 مارس 2021

 

مشخّصه‌های هلال­شنبه بیست و سوّم اسفند ­شنبه بیست و چهارم اسفند
دقیقهساعتدقیقهدرجهدقیقهساعتدقیقهدرجه
لحظه غروب خورشید( براساس محاسبات)1518  1618  
لحظه غروب خورشید( براساس رصد)        
سمت خورشید در لحظه غروب خورشید  47267  16268
سمت ماه در لحظه غروب خورشید  33262  01261
اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید  1305-  1407-
زاویة جدایی ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید  1305  2713
ارتفاع هلال در لحظه غروب خورشید  400-  5609
لحظه غروب ماه1818  1519  
عرض دایرة البروجی ماه05- درجه و 05 دقیقة قوسی04- درجه و 47 دقیقة قوسی
مکث ماه در لحظه غروب خورشید54 ثانیه زمانی57 دقیقة زمانی
سن هلال در لحظه غروب خورشید04 ساعت و 25 دقیقة زمانی28 ساعت و 26 دقیقة زمانی
درصد سطح روشن ماه در لحظه غروب خورشید22/0%54/1%
فاصله ماه در لحظه غروب خورشید94/396690 کیلومتر87/399596 کیلومتر

 

درباره ی سیدعلی میرسالاری

مطلب پیشنهادی

نقشه رویت هلال شعبان 1445

وضعیت رویت هلال ماه شعبان سال 1445

وضعیت رویت هلال ماه شعبان المعظم سال 1445 هجری قمری در غروب روز شنبه بیست …

دیدگاهتان را بنویسید