بایگانی برچسب: سایکلوپروپنیلیدن

دانشمندان ناسا مولکول عجیبی در جو تایتان پیدا کرده‌اند

مولکول جدید تایتان

دانشمندان ناسا در جو تایتان مولکول عجیبی را یافته‌اند که هرگز در جو دیگری پیدا نشده. در واقع شیمی‌دان‌های زیادی حتی نامش را نشنیده‌اند یا نمی‌دانند که آن را چطور تلفظ کنند. سایکلوپروپنیلیدن (cyclopropenylidene, C3H2) . دانشمندان می‌گویند که این مولکول ساده کربنی ممکن است پیش‌ماده‌ای برای ترکیبات پیچیده‌تری باشد …

توضیحات بیشتر »