بایگانی برچسب: تونل مغناطیسی

منظومه شمسی شاید توسط تونل مغناطیسی عظیمی احاطه شده باشد

منظومه شمسی در میان تونل عظیم مغناطیسی

ستاره‌شناسان می‌گویند منظومه شمسی ما احتمالا توسط تونل مغناطیسی عظیمی احاطه شده است که فقط در امواج رادیویی قابل مشاهده است. به گزارش اورانوس و به نقل از ایسنا، تمام منظومه شمسی ما ممکن است توسط تونل مغناطیسی عظیمی احاطه شده باشد و فقط هم به صورت امواج رادیویی قابل …

توضیحات بیشتر »