خبرنامه اتحادیه بین‌المللی نجوم

خبرنامه فارسی ماه مه 2024 اتحادیه بین‌المللی نجوم

در این خبرنامه: سخن سردبیر همکاری IAU با لگو (LEGO) در کمپین سرگرمی‌فلکی (Funstellation) 1) ثبت‌نام خود را برای کنفرانس CAP 2024 کامل کنید! 2) جایزه دکترای بخش C اتحادیه اخترشناسی بین‌المللی به مناسبت دسترسی‌پذیری در ستاره‌شناسی 3) مرکز حفاظت از آسمان تاریک و آرام در مقاله‌ای پیشنهادی خواهان اقدام …

توضیحات بیشتر »