وضعیت رویت هلال ماه ذی‌القعده الحرام 1443

وضعیت رویت هلال ماه ذی‌القعده الحرام 1443 هجری قمری در غروب روز دوشنبه نهم خرداد‌ماه 1401 هجری شمسی برابر با 28 شوّال المکرّم 1443 هجری قمری و مطابق با 30 می (مه) 2022 میلادی

وضعیت رویت هلال ذی القعده 1443

هلال در محدوده منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می‌شود.

هلال در محدوده منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی(مكانی و جوّی) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی«ج» : با ابزار نوری (دوربین های دوچشمی قوی و تلسكوپ) قابل رویت و مشاهده آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدوده منحنی«د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

وضعیت رصدی هلال: همانگونه ‌که در نقشه مشهود است، هلال ماه ذی‌القعده الحرام 1443 قمری در غروب روز دوشنبه نهم خرداد‌ماه 1401 هجری شمسی، در هیچیک از قارّه‌های جهان به هیچ وجه حتّی با ابزار نوری (چشم مسلّح) قابل رویت نیست.

* بنابراین مطابق با تمامی مبانی فقهی، اوّل ماه بودن سه‌شنبه، امکان پذیر نیست، و بدون شکّ برای هیچیک از مراجع معظّم تقلید (کثّر الله أمثالهم) سه‌شنبه دهم خردادماه، اوّل ذی‌القعده الحرام 1443 هجری قمری نخواهد بود.

 

 

وضعیت رویت هلال ماه ذی‌القعده الحرام 1443 هجری قمری در غروب روز سه‌شنبه دهم خرداد‌ماه 1401 هجری شمسی برابر با 29 شوّال المکرّم 1443 هجری قمری و مطابق با 31 می (مه) 2022 میلادی

وضعیت رویت هلال ذی القعده 1443

هلال در محدوده منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می‌شود.

هلال در محدوده منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی(مكانی و جوّی) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی«ج» : با ابزار نوری (دوربین‌های دوچشمی قوی و تلسكوپ) قابل رویت و مشاهده آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدوده منحنی«د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

وضعیت رصدی هلال: چنان¬که نقشه فوق خود به خوبی گویای آن است، در غروب روز سه‌شنبه دهم خردادماه 1401 هجری شمسی، هلال ماه ذی‌القعده الحرام در غالب مناطق کره زمین به راحتی و سهولت با چشم غیرمسلّح قابل رویت است و لذا روز چهارشنبه یازدهم خردادماه، برای همه مراجع عظام تقلید (کثّر الله أمثالهم) بلا استثناء و مقلّدین آن بزرگواران ، اوّل ماه ذی‌القعده الحرام سال 1443 هجری قمری خواهد بود.

 

 

برخی از مشخّصه‌های هلال ماه ذی‌القعده الحرام 1443 هجری قمری در غروب روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نهم و دهم خردادماه 1401 شمسی برابر با 30 و 31 می (مه) 2022 میلادی در افق شهر مقدّس قم عبارتند از :

زمان مقارنه ماه و خورشید به وقت رسمی ایران: ساعت 16:01 روز دوشنبه نهم خردادماه 1401 شمسی برابر با 28 شوّال المکرّم 1443 قمری و 30 می (مه) 2022 میلادی

مشخّصه‌های هلال­دو­شنبه نهم خرداد سه­­‌شنبه دهم خرداد
دقیقهساعتدقیقهدرجهدقیقهساعتدقیقهدرجه
لحظه غروب خورشید (براساس محاسبات)1220  1320  
لحظه غروب خورشید (براساس رصد)        
سمت خورشید در لحظه غروب خورشید  31297  42297
سمت ماه در لحظه غروب خورشید  02298  35293
اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید  3100 +  0604-
زاویه جدایی ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید  4001  1712
ارتفاع هلال در لحظه غروب خورشید  4500 +  4510
عرض دایره البروجی ماه  1601 +  1602+
لحظه غروب ماه2720  2521  
مکث ماه در لحظه غروب خورشید09 دقیقه66 دقیقه
سن هلال در لحظه غروب خورشید04 ساعت و 12 دقیقه28 ساعت و 13 دقیقه
درصد سطح روشن ماه در لحظه غروب خورشید0.05 %1.31 %
فاصله ماه در لحظه غروب خورشید404081.53 کیلومتر405443.35 کیلومتر

درباره ی سیدعلی میرسالاری

مطلب پیشنهادی

رویت هلال ماه شوال 1445

وضعیت رویت هلال ماه شوال المکرم سال 1445 هجری قمری

وضعیت رویت هلال ماه شوال المکرم سال 1445 هجری قمری در غروب روز سه‌شنبه بیست …

دیدگاهتان را بنویسید