داغ ترین ها
 1. رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399
 2. رویدادهای نجومی فروردین 1399
 3. رویدادهای مهم نجومی سال 1399
 4. رویدادهای نجومی اسفند 1398
 5. ابط الجوزا کم‌فروغ‌تر از همیشه
 6. دوران جدید زمین‌شناختی زمین: چیبانیان Chibanian
 7. قائم؛ اولین موشک ماهواره‌بر چهار مرحله‌ای ایران
 8. برنامه جدید فضایی ایران | برنامه «ظفر» برای استقرار در مدار ۵۰۰کیلومتری/ ویژگی‌های جدیدترین ماهواره ایرانی چیست؟
 9. رویدادهای نجومی آسمان در بهمن 1398
 10. کشف سیاه‌چاله‌های سرگردان در اطراف کهکشان‌های کوتوله
 11. قطب شمال سیاره سرخ
 12. فوران اسرارآمیز امواج گرانشی از اطراف ابط‌ ‌الجوزا
 13. کشف سیارک جدیدی که مدارش از زهره کوچکتر است
 14. احتمال کشف سیاره‌ای جدید به دور پروکسیما قنطورس
 15. کنون دوربین بی‌آینه مخصوص عکاسی نجومی عرضه کرد
 16. رویدادهای نجومی آسمان در آذر 1398
 17. انتظار فوران شهابی شدید برای بارش آلفا-تک‌شاخی
 18. بارش شهابی اسدی 98
 19. گذر عطارد: اندازه‌گیری فاصله زمین از خورشید
 20. گذر عطارد: 20 آبان 1398
 21. هر روزِ زهره چقدر است؟
 22. نقشه‌های آسمان مفید برای رصدگران
 23. رویدادهای نجومی آبان ماه 1398
 24. در نامگذاری 20 قمر جدید زحل شرکت کنید
 25. 20 قمر جدید برای زحل، شکستن رکورد مشتری
 26. فراسیاره غول‌پیکری که نباید وجود می‌داشت
 27. رویدادهای آسمان در مهر 1398
 28. مهمانی جدید از ورای منظومه شمسی
 29. هند ویکرام را روی ماه پیدا کرد، هنوز بدون ارتباط
 30. آشنایی با ماهواره جاسوسی KH-11
 • ایران
 • 1399/4/16
 • آخرین به‌روزرسانی 02:07
رویدادهای آسمان
رویدادهای آسمان

پنجشنبه اول اسفند

????: ↑ 7:14          ↓18:13

????: ↑5:24          ↓15:08          10.6%

20:37

مقارنه ماه و ستاره پی-قوس

22:45

مقارنه ماه و مشتری

20:45

کمترین جدایی بین ماه و ستاره پی-قوس. در این زمان ماه در 2.5 درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:35 صبح پنجشنبه می‌تواند آنها را با جدایی 6.2 درجه مشاهده کنید.

22:46

کمترین جدایی بین ماه و مشتری. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:36 صبح پنجشنبه می‌تواند آنها را با جدایی 4.2 درجه مشاهده کنید.

18:00 تا 18:10

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.6- و بیشینه ارتفاع 18 درجه.

18:23

مقارنه ماه و زحل

11:13

مقارنه ماه و پلوتو

12:10

کمترین جدایی بین ماه و پلوتو. در این زمان ماه در 1.5 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

جمعه 2 اسفند

????: ↑ 7:12          ↓18:14

????: ↑6:09          ↓16:06          5.1%

5:15 تا 5:22

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 10 درجه.

18:57

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 12 درجه.

قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمینتاب ماه است. نور خورشید به زمین میتابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه میتابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده میکند که به آن زمینتاب میگویند.

شنبه 3 اسفند

????: ↑ 7:11          ↓18:15

????: ↑6:48          ↓17:05          1.7%

6:03 تا 6:12

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2- و بیشینه ارتفاع 58 درجه.

21:30

مقارنه ماه و دلتا-جدی.

22:04

کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا-جدی. در این زمان ماه در 1.3 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

یکشنبه 4 اسفند

????: ↑ 7:10          ↓18:16

????: ↑7:22          ↓18:03          0.2%

5:18 تا 5:24

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.2- و بیشینه ارتفاع 31 درجه.

19:03

ماه نو.

22:54

مقارنه ماه و عطارد.

دوشنبه 5 اسفند

????: ↑ 7:08          ↓18:17

????: ↑7:52          ↓19:00          0.7%

4:33 تا 4:36

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 12 درجه.

6:06 تا 6:13

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.6- و بیشینه ارتفاع 43 درجه.

20:16

مقارنه ماه و نپتون.

22:36

کمترین جدایی بین ماه و نپتون. در این زمان ماه در 4 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

سه‌شنبه 6 اسفند

????: ↑ 7:07          ↓18:18

????: ↑8:19          ↓19:56          3.1%

0:05

مقابله صورت فلکی اسد. بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.

5:21 تا 5:26

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.2- و بیشینه ارتفاع 51 درجه.

چهارشنبه 7 اسفند

????: ↑ 7:06          ↓18:19

????: ↑8:45          ↓20:52          7.3%

4:36 تا 4:38

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.6- بیشینه ارتفاع 13 درجه.

21:46

مقارنه مریخ و لامبدا-قوس.

20:10

کمترین جدایی بین مریخ و لامبدا-قوس. در این زمان مریخ در 1.8 درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:40 صبح چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 1.8 درجه مشاهده کنید.

5:08

عطارد در مقارنه داخلی. عطارد در 3.7 درجه‌ای شمال شمال غربی خورشید.

6:09 تا 6:15

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4 بیشینه ارتفاع 19 درجه.

10:33

رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 6.7 درجه شمالی می‌رسد و قطب شمال آن در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه نیز در این زمان 1 درجه غربی است.

15:20

ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با 406166 کیلومتر قرار دارد.

بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمینتاب ماه است. نور خورشید به زمین میتابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه میتابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده میکند که به آن زمینتاب میگویند.

پنجشنبه 8 اسفند

????: ↑ 7:04          ↓18:20

????: ↑9:10          ↓21:47          13%

5:23 تا 5:27

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1- و بیشینه ارتفاع 23 درجه.

15:21

مقارنه ماه و زهره.

18:51

اجتماع ماه و زهره با جدایی حدود 6 درجه.

جمعه 9 اسفند

????: ↑ 7:03          ↓18:21

????: ↑9:36          ↓22:43          20.2%

4:37 تا 4:40

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.5- و بیشینه ارتفاع 11 درجه.

6:10 تا 6:16

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8 و بیشینه ارتفاع 23 درجه.

14:52

مقارنه ماه و اورانوس

20:23

کمترین جدایی بین ماه و اورانوس. در این زمان ماه در 4.2 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد.

21:18

عطارد در کمترین فاصله از زمین برابر با 94.19 میلیون کیلومتر قرار دارد.

شنبه 10 اسفند

????: ↑ 7:02          ↓18:23

????: ↑10:03          ↓23:40          28.6%

5:25 تا 5:29

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.2- و بیشینه ارتفاع 14 درجه.

یکشنبه 11 اسفند

????: ↑ 7:00          ↓18:23

????: ↑10:33          ↓-          37.9%

4:39 تا 4:41

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.9- و بیشینه ارتفاع 9 درجه.

6:12 تا 6:18

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.

20:29

مقارنه ماه و خوشه پروین.

22:29

سیارک وستا در بیشترین فاصله از خورشید برابر با 384.61 میلیون کیلومتر.

دوشنبه 12 اسفند

????: ↑ 6:59          ↓18:24

????: ↑11:07          ↓0:38          48%

5:26 تا 5:30

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7- و بیشینه ارتفاع 9 درجه.

15:41

کمترین جدایی بین ماه و ستاره دبران. در این زمان ماه در 2.8 درجه‌ای شمال شمال غربی دبران است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 19:01 عصر دو شنبه می‌توان آنها را با جدایی 3 درجه مشاهده کنید.

19:01

مقارنه ماه و ستاره دبران.

23:28

تربیع اول ماه.

سه‌شنبه 13 اسفند

????: ↑ 6:58          ↓18:25

????: ↑11:47          ↓1:37          58.5%

4:40 تا 4:42

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.5- بیشینه ارتفاع 7 درجه.

6:13 تا 6:20

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7 بیشینه ارتفاع 8 درجه.

23:21

مقابله صورت فلکی دب اکبر.

23:28

تربیع اول ماه. بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.

چهارشنبه 14 اسفند

????: ↑ 6:56          ↓18:26

????: ↑12:34          ↓2:37          68.9%

5:27 تا 5:32

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2- بیشینه ارتفاع 8 درجه.

10:55

رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.9 درجه می‌رسد (7.9 درجه غربی و 0.5 درجه شمالی).

14:18

رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7.9 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 0.3 درجه شمالی است.

18:20

ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرةالبروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.

16:12

کمترین جدایی بین ماه و ستاره میو-جوزا. در این زمان ماه در 0.4 درجه‌ای شمال شمال غربی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 19:12 عصر چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 1.2 درجه مشاهده کنید.

16:25

مقارنه ماه و ستاره میو-جوزا.

پنجشنبه 15 اسفند

????: ↑ 6:55          ↓18:27

????: ↑13:29          ↓3:35          78.9%

4:41 تا 4:44

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.3- بیشینه ارتفاع 7 درجه.

5:08

میل ماه برابر با 23.3 درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.

23:23

مقارنه ماه و آلفا-جوزا.

جمعه 16 اسفند

????: ↑ 6:53          ↓18:28

????: ↑14:32          ↓4:31          87.6%

1:43

کمترین جدایی بین ماه و ستاره بتا-جوزا. در این زمان ماه در 5.7 درجه‌ای جنوب جنوب غربی این ستاره است.

4:12

مقارنه ماه و بتا-جوزا.

5:29 تا 5:34

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.3- بیشینه ارتفاع 9 درجه.

شنبه 17 اسفند

????: ↑ 6:52          ↓18:29

????: ↑15:42          ↓5:21          94.4%

1:38

مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل.

2:09

کمترین جدایی بین ماه و خوشه کندوی‌عسل. در‌این زمان ماه در 0.9 درجه‌ای شمال‌شمال‌شرقی این خوشه است.

4:43 تا 4:46

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8- بیشینه ارتفاع 8 درجه.

6:16 تا 6:25

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- بیشینه ارتفاع 17 درجه.

یکشنبه 18 اسفند

????: ↑ 6:50          ↓18:30

????: ↑16:56          ↓6:07          98.7%

5:30 تا 5:37

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7- بیشینه ارتفاع 13 درجه.

11:46

مقارنه ماه و ستاره قلب الاسد.

12:36

کمترین جدایی بین ماه و ستاره قلب الاسد. در این زمان ماه در 2.9 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 19:06 عصر یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 5.5 درجه مشاهده کنید.

19:07

کمترین جدایی بین زهره و اورانوس. در این زمان زهره در 2.2 درجه‌ای شمال شمال غربی اورانوس است که در این زمان به علت شفق شامگاهی مشاهده آنها شاید مشکل باشد. ساعت 19:27 عصر یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 2.2 درجه مشاهده کنید.

دوشنبه 19 اسفند

????: ↑ 6:49          ↓18:31

????: ↑18:12          ↓6:47          100%

2:40

مقارنه نپتون و خورشید

4:44 تا 4:49

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.1- بیشینه ارتفاع 10 درجه.

6:17 تا 6:23

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.5- بیشینه ارتفاع 34 درجه.

12:25

نپتون در دورترین فاصله از زمین برابر با 4626.22 میلیون کیلومتر.

14:20

عطارد در اقامت غربی است و حرکت رجعی خود را پایان می‌دهد. قدر آن 1.2 است و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

18:04

مقارنه زهره و اورانوس.

21:18

ماه کامل. ماه به دلیل نزدیکی به زمین (357403 کیلومتر) نسبتا بزرگ (33.4 دقیقه کمانی) دیده می‌شود.

سه‌شنبه 20 اسفند

????: ↑ 6:47          ↓18:32

????: ↑19:27          ↓7:24          99.8%

3:59 تا 4:01

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4 و بیشینه ارتفاع 6 درجه.

5:31 تا 5:39

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.9- و بیشینه ارتفاع 23 درجه.

9:44

ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با 357276 کیلومتر است.

21:22

رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.5 درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 0.7 درجه شرقی است.

چهارشنبه 21 اسفند

????: ↑ 6:46          ↓18:33

????: ↑20:42          ↓7:59          97.6%

1:35

کمترین جدایی بین مریخ و ستاره پی-قوس. در این زمان مریخ در 2 درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:05 بامداد چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 2 درجه مشاهده کرد.

4:46 تا 4:51

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 16 درجه.

4:57

مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله.

6:09

کمترین جدایی بین ماه و ستاره گاما-سنبله. در این زمان ماه در 1.3 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.

19:20

مقارنه مریخ و ستاره پی-قوس.

21:21

مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل.

پنجشنبه 22 اسفند

????: ↑ 6:45          ↓18:34

????: ↑21:56          ↓8:33          92.4%

4:00 تا 4:03

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.5- و بیشینه ارتفاع 9 درجه.

5:33 تا 5:41

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2- و بیشینه ارتفاع 57 درجه.

جمعه 23 اسفند

????: ↑ 6:43          ↓18:35

????: ↑23:09          ↓9:09          84.6%

4:48 تا 4:54

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.4- و بیشینه ارتفاع 34 درجه.

12:45

مقاره ماه و ستاره آلفا-میزان.

13:42

کمترین جدایی بین ماه و ستاره آلفا-میزان. در این زمان ماه در 3 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:02 سحرگاه جمعه می‌توان آنها را با جدایی 5.6 درجه مشاهده کنید.

شنبه 24 اسفند

????: ↑ 6:42          ↓18:36

????: ↑-          ↓9:47          75%

4:03 تا 4:06

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2- و بیشینه ارتفاع 11 درجه.

5:36 تا 5:43

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2- و بیشینه ارتفاع 41 درجه.

یکشنبه 25 اسفند

????: ↑ 6:40          ↓18:37

????: ↑0:20          ↓10:29          64.2%

4:04

رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.7 درجه (7.1 درجه شرقی و 2.9 درجه جنوبی) می‌رسد.

4:51 تا 4:55

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1- و بیشینه ارتفاع 36 درجه.

5:52

مقارنه ماه و قلب العقرب.

17:17

مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب.

18:43

کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. در این زمان ماه در 4.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 0:43 در بامداد یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 5.7 درجه مشاهده کنید.

18:55

مقارنه ماه و کسی-عقرب.

19:30

کمترین جدایی بین ماه و ستاره کسی-عقرب. در این زمان ماه در 1.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 0:40 در بامداد یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 3.6 درجه مشاهده کنید.

دوشنبه 26 اسفند

????: ↑ 6:39          ↓18:38

????: ↑1:27          ↓11:16          53.1%

4:06 تا 4:08

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7 و بیشینه ارتفاع 5 درجه.

5:39 تا 5:43

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.8 و بیشینه ارتفاع 12 درجه.

7:06

رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7.5 درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم 1.3 درجه جنوبی  است.

8:31

مقارنه سیارک وستا و خوشه پروین.

13:05

تربیع آخر ماه. بهترین زمان برای دیدن ماه قبل از طلوع خورشید است.

20:39 تا 20:40

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.

سه‌شنبه 27 اسفند

????: ↑ 6:37          ↓18:39

????: ↑2:28          ↓12:07          42.2%

4:29

ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرةالبروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.

8:05

مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس.

8:06

کمترین جدایی بین ماه و ستاره لامبدا-قوس. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای شمال این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:56 در سحرگاه سه‌شنبه می‌توان آنها را با جدایی 1.4 درجه مشاهده کرد.

17:29

میل ماه برابر با 23.3- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.

19:51 تا 19:56

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.6 و بیشینه ارتفاع 28 درجه.

چهارشنبه 28 اسفند

????: ↑ 6:36          ↓18:39

????: ↑3:23          ↓13:03          32%

0:05

کمترین جدایی بین ماه و ستاره پی-قوس. در این زمان ماه در 2.9 درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 3:35 در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 3.5 درجه مشاهده کرد.

0:27

مقارنه ماه و ستاره پی-قوس.

13:15

مقارنه ماه و مریخ.

13:45

کمترین جدایی بین ماه و مریخ. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای جنوب مریخ است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:05 در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 3 درجه مشاهده کرد.

15:12

مقارنه ماه و مشتری

15:43

کمترین جدایی بین ماه و مشتری. در این زمان ماه در 1.9 درجه‌ای جنوب مشتری است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:03 در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 4.4 درجه مشاهده کرد.

19:05 تا 19:11

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7 و بیشینه ارتفاع 17 درجه.

20:40 تا 2044

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.3- و بیشینه ارتفاع 31 درجه.

پنجشنبه 29 اسفند

????: ↑ 6:34          ↓18:40

????: ↑4:10          ↓14:00          22.8%

2:00

کمترین جدایی بین ماه و زحل. در این زمان ماه در 2.7 درجه‌ای جنوب زحل است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:20 در سحرگاه پنجشنبه می‌توان آنها را با جدایی 2.9 درجه مشاهده کرد.

2:01

مقارنه ماه و زحل.

18:18

مقارنه ماه و پلوتو.

18:23

کمترین جدایی بین ماه و پلوتو. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای جنوب پلوتو است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:23 در سحرگاه پنجشنبه می‌توان آنها را با جدایی 6.3 درجه مشاهده کرد.

19:52 تا 19:59

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.9- و بیشینه ارتفاع 80 درجه.

21:30 تا 21:32

مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.1 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.

راهنمای استفاده:

سطر اول جدول به ترتیب شامل تاریخ، زمان طلوع و غروب خورشید، زمان طلوع و غروب ماه و فاز ماه است.

سطرهای بعدی شامل رخدادهای نجومی آن روز هستند که با سه رنگ مشخص شده‌اند. رنگ آبی رخدادهای قابل مشاهده را می‌دهد. رنگ قرمز رخدادهایی را نشان می‌دهد که در طی روز اتفاق می‌افتند. البته این بدین معنی نیست که رخداد ارزش نجومی یا رصدی ندارد. بعضی رخدادها را می‌توان ساعتی بعد (یا قبل) هنگامی که آسمان تاریک شد مشاهده. رنگ زرد نشان دهنده رخدادهایی است که در طی شب رخ می‌دهند اما اجرام مورد در نظر در آن لحظه زیر افق قرار دارند. این رخدادها نیز ساعتی قبل یا بعد ممکن است قابل رصد باشند.

توجه: زمان طلوع و غروب و دیگر محاسبات تقویم برای افق ارومیه انجام شده.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه