داغ ترین ها
 1. رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399
 2. رویدادهای نجومی فروردین 1399
 3. رویدادهای مهم نجومی سال 1399
 4. رویدادهای نجومی اسفند 1398
 5. ابط الجوزا کم‌فروغ‌تر از همیشه
 6. دوران جدید زمین‌شناختی زمین: چیبانیان Chibanian
 7. قائم؛ اولین موشک ماهواره‌بر چهار مرحله‌ای ایران
 8. برنامه جدید فضایی ایران | برنامه «ظفر» برای استقرار در مدار ۵۰۰کیلومتری/ ویژگی‌های جدیدترین ماهواره ایرانی چیست؟
 9. رویدادهای نجومی آسمان در بهمن 1398
 10. کشف سیاه‌چاله‌های سرگردان در اطراف کهکشان‌های کوتوله
 11. قطب شمال سیاره سرخ
 12. فوران اسرارآمیز امواج گرانشی از اطراف ابط‌ ‌الجوزا
 13. کشف سیارک جدیدی که مدارش از زهره کوچکتر است
 14. احتمال کشف سیاره‌ای جدید به دور پروکسیما قنطورس
 15. کنون دوربین بی‌آینه مخصوص عکاسی نجومی عرضه کرد
 16. رویدادهای نجومی آسمان در آذر 1398
 17. انتظار فوران شهابی شدید برای بارش آلفا-تک‌شاخی
 18. بارش شهابی اسدی 98
 19. گذر عطارد: اندازه‌گیری فاصله زمین از خورشید
 20. گذر عطارد: 20 آبان 1398
 21. هر روزِ زهره چقدر است؟
 22. نقشه‌های آسمان مفید برای رصدگران
 23. رویدادهای نجومی آبان ماه 1398
 24. در نامگذاری 20 قمر جدید زحل شرکت کنید
 25. 20 قمر جدید برای زحل، شکستن رکورد مشتری
 26. فراسیاره غول‌پیکری که نباید وجود می‌داشت
 27. رویدادهای آسمان در مهر 1398
 28. مهمانی جدید از ورای منظومه شمسی
 29. هند ویکرام را روی ماه پیدا کرد، هنوز بدون ارتباط
 30. آشنایی با ماهواره جاسوسی KH-11
 • ایران
 • 1399/4/16
 • آخرین به‌روزرسانی 01:42
رویدادهای آسمان
رویدادهای آسمان

چهار شنبه 1 آبان:

 • مقارنه ماه و قلبالاسد در ساعت 20:38. در زمان مقارنه جدایی این دو 2.7 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر از این زمان در ساعت 02:18 با جدایی 4.4 درجه قابل مشاهده هستند.

پنجشنبه 2 آبان :

 • اوج بارش شهابی اسد اصغری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمتالراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) میتوان انتظار 2 شهاب در ساعت داشت.

جمعه 3 آبان :

 • قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمینتاب ماه است. نور خورشید به زمین میتابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه میتابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده میکند که به آن زمینتاب میگویند.

شنبه 4 آبان :

 • ماه در ساعت 14:03 در کمترین فاصله از زمین برابر با 361417 کیلومتر قرار دارد.
 • رخگرد عرضی ماه در ساعت 17:44 به مقدار چشمگیر 6.5 درجه جنوبی میرسد و قطب جنوب ماه در معرض دید قرار میگیرد. رخگرد طولی نیز بربرا با 0.9 درجه شرقی است.
 • مقارنه ماه و مریخ در ساعت 21:07. در زمان مقارنه جدایی این دو 3.8 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر از این زمان در ساعت 05:47 با جدایی 6.2 درجه قابل مشاهده هستند.

یکشنبه 5 آبان :

 • مقارنه ماه و سماکاعزل در ساعت 08:35. جدایی در زمان مقارنه 7.1 درجه است و قابل مشاهده نیست.
 • پایان فعالیت بارش شهابی اپسیلون جوزایی.
 • پایان فعالیت بارش شهابی اسداصغری.

دوشنبه 6 آبان :

 • اورانوس در ساعت 00:08 در کمترین فاصله از زمین برابر با 2817.28 میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • ماه نو در ساعت 07:09. در این زمان ماه مابین زمین و خورشید قرار میگیرد و بنابراین قابل مشاهده نیست.
 • اورانوس در ساعت 09:11 در بیشترین درخشندگی قرار دارد. با قدر 5.7 بوسیله چشم غیر مسلح در آسمان کاملا تاریک و عاری از هرگونه آلودگی نوری قابل مشاهده است.
 • اورانوس در ساعت 15:38 در مقابله قرار دارد. بهترین زمان برای رصد اورانوس است زیرا در نیمه شب از نصفالنهار ناظر عبور میکند و تمام شب در آسمان است.

سهشنبه 7 آبان :

 • مقارنه ماه و زهره در ساعت 18:31. جدایی در زمان مقارنه 3.1 درجه است و قابل مشاهده نیست.
 • مقارنه ماه و عطارد در ساعت 19:51. جدایی در زمان مقارنه 5.9 درجه است و قابل مشاهده نیست.

چهارشنبه 8 آبان :

 • مقارنه زهره و عطارد در ساعت 11:46. جدایی در زمان مقارنه 2.7 درجه است و قابل مشاهده نیست.
 • رخگرد ماه در ساعت 15:54 به مقدار چشمگیر 7.4 درجه (6.5 درجه شرقی و 3.5 درجه جنوبی) میرسد.
 • مقارنه ماه و قلبالعقرب در ساعت 17:10. در زمان مقارنه جدایی این دو 6.5 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر از این زمان در ساعت 18:20 با جدایی 6.4 درجه قابل مشاهده هستند.

پنجشنبه 9 آبان :

 • مقارنه ماه و مشتری در ساعت 19:02. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.5 درجه است.
 • عطارد در ساعت 23:55 در اقامت شرقی است و حرکت رجعی خود را آغاز میکند.

جمعه 10 آبان :

 • رخگرد طولی ماه در ساعت 02:18 به مقدار چشمگیر 7.1 درجه شرقی میرسد که موجب میشود دریای بحرانها در دید کاملی قرار بگیرد. رخگرد عرضی نیز برابر با 1.4 درجه جنوبی است.
 • بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمینتاب ماه است. نور خورشید به زمین میتابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه میتابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده میکند که به آن زمینتاب میگویند.

شنبه 11 آبان :

 • ماه در ساعت 01:14 در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرةالبروجی ماه برابر با صفر و روبهکاهش است.
 • میل ماه در ساعت 04:09 برابر با 23- درجه است. این جنوبیترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.
 • مقارنه ماه و زحل در ساعت 09:32. در زمان مقارنه جدایی این دو 1 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر از این زمان در ساعت 18:12 با جدایی 3.8 درجه قابل مشاهده هستند.
 • صورتفلکی حمل در ساعت 18:32 در مقابله قرار دارد و بهترین زمان برای رصد آن است.
 • مقارنه ماه و پلوتو در ساعت 21:52. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.9 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت 21:22 با جدایی 1 درجه قابل مشاهده هستند.

یکشنبه 12 آبان :

 • معادله زمان (اختلاف بین ساعت آفتابی و ساعت) به مقدار بیشینه 16 دقیقه و 29 ثانیه میرسد. هنگام اذان ظهر در این روز بسیار زود در ساعت 12:13 است.

دوشنبه 13 آبان :

 • تربیع اول ماه در ساعت 13:54.

چهارشنبه 15 آبان :

 • آغاز فعالین بارش شهابی ثوری. اوج این بارش دوشنبه 27 آبان خواهد بود.

پنجشنبه 16 آبان :

 • مقارنه ماه و نپتون در ساعت 08:14. در زمان مقارنه جدایی این دو 4.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت 01:44 با جدایی 6.6 درجه قابل مشاهده هستند.
 • ماه در ساعت 11:35 در بیشترین فاصله از زمین برابر با 404979 کیلومتر قرار دارد.
 • پایان فعالیت بارش شهابی جباری.

جمعه 17 آبان :

 • مقارنه مریخ و سماکاعزل در ساعت 07:46. در زمان مقارنه جدایی این دو 3.1 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت 06:06 با جدایی 3.1 درجه قابل مشاهده هستند.

شنبه 18 آبان :

 • مقارنه زهره و قلبالغقرب در ساعت 08:26. در زمان مقارنه جدایی این دو 4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
 • رخگرد ماه در ساعت 11:43 به مقدار چشمگیر 6.7 درجه شمالی میرسد. بنابراین قطب شمال ماه در معرض دید قرار میگیرد. رخگرد طولی نیز 1.3 درجه غربی است.

یکشنبه 19 آبان :

 • وستا در ساعت 08:36 در کمترین فاصله از زمین برابر با 234.1 میلیون کیلومتر است.
 • رخگرد ماه در ساعت 14:54 به مقدار چشمگیر 6.9 درجه (2.4 غربی و 6.5 درجه جن.بی) میرسد.
 • عطارد در ساعت 22:37 در کمترین فاصله از زمین برابر با 100.95 میلیون کیلومتر است.

دوشنبه 20 آبان :

 • مقارنه ماه و اورانوس در ساعت 08:42. در زمان مقارنه جدایی این دو 4.9 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت 05:22 با جدایی 5.8 درجه قابل مشاهده هستند.
 • عطارد در ساعت 18:45 در مقارنه داخلی قرار دارد. گذر عطارد از مقابل قرص خورشید از ساعت 15:25 تا 22:05.

سهشنبه 21 آبان :

 • وستا به درخشانترین وضعیت خود از قدر 6.3 میرسد. با دوربینهای دوچشمی یا تلسکوپهای کوچک میتوان آن را مشاهده کرد.
 • اوج بارش شهابی ثوری بالایی (شمالی). در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمتالراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) میتوان انتظار 2 شهاب در ساعت داشت.
 • ماه بدر در ساعت 17:05.

چهارشنبه 22 آبان :

 • مقارنه ماه و خوشه پروین در ساعت 09:54. در زمان مقارنه جدایی این دو 8.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت 06:04 با جدایی 8.8 درجه قابل مشاهده هستند.

پنجشنبه 23 آبان :

 • وستا در ساعت 07:46 در مقابله قرار دارد. بهترین زمان برای رصد وستا است و نیمه شب از نصفالنهار ناظر عبور میکند.
 • مقارنه ماه و دبران در ساعت 08:42. در زمان مقارنه جدایی این دو 2.5 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت 06:22 با جدایی 2.7 درجه قابل مشاهده هستند.

جمعه 24 آبان :

 • آغاز فعالیت بارش شهابی آلفا تکشاخی.اوج این بارش در جمعه اول آذر خواهد بود.
 • رخگرد طولی ماه در ساعت 19:06 به مقدار چشمگیر 4.9 درجه غربی میرسد و دهانه گریمالدی در معرض رصد قرار میگیرد. رخگرد عرضی 1.2 درجه شمالی است.

شنبه 25 آبان :

 • عطارد در کمترین فاصله از خورشید برابر با 46 میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • ماه در ساعت 12:21 در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرةالبروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
 • میل ماه در ساعت 17:22 برابر با 23.1 درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.

دوشنبه 27 آبان :

 • اوج بارش شهابی ثوری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمتالراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) میتوان انتظار 20 شهاب در ساعت داشت.
 • مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل در ساعت 14:31. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در ساعت 22:51 با جدایی 6 درجه قابل مشاهده هستند.

چهارشنبه 29 آبان :

 • تربیع آخر ماه در ساعت 00:42.
 • مقارنه ماه و قلبالاسد در ساعت 01:31 با جدایی 3.4 درجه.
 • پایان فعالیت بارش شهابی ثوری پایینی (جنوبی).
 • عطارد در ساعت 17:49 در اقامت غربی است و حرکت رجعی آن پایان مییابد.

استخراج علی آزادگان

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه